Artikel

22.09.22

Advokater konkluderer: Mette Frederiksen kan straffes

En advokatundersøgelse betalt af Nye Borgerlige er fremlagt i dag torsdag i Tivoli Kongrescenter. Undersøgelsen har konkluderet, at både statsminister Mette Frederiksen og tidligere miljø- og fødevareminister Mogens Jensen kunne blive dømt i en rigsretssag.
Foto: Erik Ottosson / News Øresund (CC BY 3.0, red.).
Foto: Erik Ottosson / News Øresund (CC BY 3.0, red.).

Mette Frederiksen handlede groft uagtsomt som statsminister i forbindelse med den ulovlige minkinstruks. Daværende miljø- og fødevareminister Mogens Jensen handlede desuden også groft uagtsomt. Derfor vil begge ministre potentielt kunne blive dømt i en rigsretssag. 

“Vi er gået til opgaven ud fra et ønske om at konkludere med høj sikkerhed. Vi har med andre ord ladet tvivlen komme alle til gode. Så det er med høj grad af sikkerhed,” udtaler Henrik Høpner.

Præsentationen er sket i dag torsdag i Tivoli Kongrescenter. Undersøgelsen er blevet præsenteret af Henrik Høpner sammen med Morten Schwartz Nielsen fra firmaet Lund Elmer Sandager, som er hyret af Nye Borgerlige.

“Det er min forventning, at hvis Folketinget rejser en sag, vil det også føre til en domfældelse af de pågældende ministre,” tilføjer Morten Schwartz Nielsen.

“Det er vores vurdering, at statsminister Mette Frederiksen ved, på pressemødet den 4. november 2020, at give en ulovlig instruks til myndighederne samt ved groft at vildlede offentligheden, har handlet groft uagtsomt og kan ifalde et strafansvar, under hensyntagen til statsminister Mette Frederiksens handlinger op til, i forbindelse med samt efter KU-mødet den 3. november 2020, hvor der i markant omfang er sket fravigelse af den agtpågivenhed, som med rette kan kræves,” konkluderer advokaterne.

Også andre ministre er blevet gransket i den aktuelle undersøgelse. Advokaterne mener, at der på det foreliggende grundlag ikke er det fuldt fornødne grundlag for, at finansminister Nicolai Wammen vil ifalde strafansvar. Der er også mildere vurderinger til en række andre ministre involveret i minksagen, som sundhedsminister Magnus Heunicke med flere.

Nye Borgerlige har indsamlet til advokaternes arbejde, efter et flertal i Folketinget ikke ville bakke op om en undersøgelse på baggrund af Minkkommissionens beretning fra 30. juni. Ifølge partiet har over 7.000 borgere været med til at sponsere. Og undersøgelsens konklusioner er ikke på forhånd blevet forelagt partiet for at sikre dens integritet, oplyser advokaterne selv. 

Det er stadig fuldstændig op til Folketinget at afgøre, om man vil handle på baggrund af vurderingen og rejse rigsretssager mod nuværende eller tidligere ministre.

Nyhedsbrev

Bliv opdateret, når der er nyt fra
Kontrast

Indtast din e-mail-adresse, og få nyt fra det borgerlige Danmark, artikler, analyser, debatter, anmeldelser og information om fordele og tilbud fra Kontrast. 


Newsletter