Debat

31.08.22

Vi hopper direkte fra coronakrisen over i en alvorlig energikrise

Tore Stramer: Samfundet er hårdt ramt af prisstigninger, og det går ud over både borgere og virksomheder. Når virksomhedernes omkostninger til energi øges, betyder det færre nye ansættelser og formentlig endnu højere forbrugerpriser. Så der er meget at vinde, hvis vi kan slå et ekstra slag for virksomheder i Danmark, lyder det fra Dansk Erhverv.

Elpriserne er eksploderet over de seneste uger og handles i øjeblikket i rekordhøje niveauer. Konkret er elprisen på det fælles nordiske spotmarked steget til hele 4.900 kroner pr. megawatt, svarende til en fremgang på godt over 50% i forhold til for blot én måned siden. Det er ekstremt voldsomme prisstigninger, der potentielt vil ramme både husholdninger og virksomheder meget hårdt, hvis prisniveauet ikke falder tilbage igen.

Tal fra Energistyrelsen viser, at erhvervskundernes fakturerede elforbrug beløb sig til ca. 9 mia. kr. i andet halvår 2021. Ifølge vores beregninger vil erhvervslivets elregning potentielt stige til 20-25 mia. kr. i andet halvår 2022, hvis de nuværende rekordhøje priser låser sig fast frem mod årsskiftet. Altså kan de danske virksomheder potentielt have udsigt til en fordobling af deres elregning, hvis ikke priserne igen falder ned i et mere normalt niveau. Det er vel og mærke en stigning fra et i forvejen højt niveau. Tilbage i 2. halvår 2019 udgjorde erhvervskundernes fakturerede elforbrug 3,5 mia. kr.

Prisstigningerne, vi ser ind i, er forhåbentlig mindre, da nogle erhvervskunder har fastprisaftaler eller andre prisaftaler, som ikke er en ren variabel elpris. Ifølge tal fra Energistyrelsen har ca. 15% af erhvervskunderne en fastprisaftale. Her vil prisstigningerne først slå igennem med en vis forsinkelse.

Rammer firmaerne hårdt
Det ændrer dog ikke ved, at det er nærmest horrible prisstigninger på el, der rammer store dele af dansk erhvervsliv. De stigende elpriser kommer tilmed på et tidspunkt, hvor virksomhedernes omkostninger i forvejen er steget voldsomt som følge af stigende priser på produktionsinput, råvarer, fragt m.v. Dertil er der også udsigt til øgede lønomkostninger som følge af den store mangel på arbejdskraft.

Bekymringen er desværre meget reel, da de nuværende futurepriser på det nordiske elmarked i øjeblikket peger i retning af yderligere prisstigninger frem mod årsskiftet. Konkret indikerer futurepriserne, at elpriserne kan stige med yderligere 25-35% frem mod årsskiftet.

De øgede pres på virksomhedernes omkostninger vil lægge en betydelig dæmper på den økonomiske aktivitet og øge inflationspresset i dansk økonomi. Når virksomhedernes omkostninger til energi m.v. øges, så er det penge, der alternativt kunne være brugt på investeringer og nyansættelser. Dertil viser al erfaring, at det betydelige pres på virksomhedernes omkostninger også med en vis forsinkelse vil slå igennem til forbrugerpriserne. Det kan heller ikke afvises, at den betydelige stigning i elpriserne, i kombination med de øvrige omkostningsstigninger i produktionen, kan udløse en større stigning i antallet af konkurser.

Ikke noget quickfix
Vi tager naturligvis udviklingen meget alvorligt i Dansk Erhverv, men det er desværre også nødvendigt at sige, at der ikke findes et politisk quickfix, som kan sænke virksomhedernes energiregning her og nu. 

Europa er i krig, og Putin bruger vores gasafhængighed som et våben i krigen mod Ukraine og mod den frie verden. Det er situationen her og nu. Samtidig kommer udfasningen af fossile brændsler og klimaomstillingen af vores samfund til at tage tid. Det er den hårde sandhed.

Derfor gælder det om at sikre, at det bliver nemmere og billigere at drive virksomhed i Danmark, hvilket bliver til gavn for hele samfundet. Ligesom vi skal gøre det nemmere og billigere for virksomhederne at omstille sig. Vi foreslår at omlægge de nuværende tilskudspuljer til et elektrificerings- og energieffektiviseringsfradrag, så virksomhederne med det samme får støtte til og sikkerhed for deres grønne investeringer.

Derudover bør politikerne hjælpe med at sætte fuld turbo på udbygningen af billig grøn strøm. Sol og vind er den billigste energiform i dag. Konkret foreslår vi at fjerne barrierer og sikre hurtigere godkendelser, så det bliver langt hurtigere at opføre vedvarende energi.

Nyhedsbrev

Bliv opdateret, når der er nyt fra
Kontrast

Indtast din e-mail-adresse, og få nyt fra det borgerlige Danmark, artikler, analyser, debatter, anmeldelser og information om fordele og tilbud fra Kontrast. 


Newsletter