Video

22.12.20

Er parallelsamfundene ved at forsvinde?

Boligminister Kaare Dybvad er inviteret en tur i studiet hos Henrik Dahl og hans halvtomme glas for at diskutere effekten af parallelsamfundspakken. En bred politisk aftale, der blandt andet har strammet reglerne for, hvem der kan få lov at bo i de udsatte boligområder.

Har parallelsamfundspakken gjort det nemmere at integrere indvandrere fra Mellemøsten? Det forsøger Henrik Dahl at blive klogere på sammen med boligminister Kaare Dybvad (S), der er inviteret i studiet til en snak om beskæftigelse, integration og boligsociale forhold. 

Parallelsamfundspakken blev vedtaget under boligminister Ole Birk Olesen (LA) af et bredt flertal i folketinget i 2018. Den politiske aftale handler om at “begrænse boligomåder, som driver væk fra flertalsamfundet og ind i deres egen virkelighed”, som Henrik Dahl formulerer det. Boligområderne, der er omfattet af pakken, er de 56 områder, som har været på enten ghettolisten eller listen over udsatte boligområder, siden man indførte de to i 2010.

“Kriterierne for at komme på listerne er skiftet lidt undervejs, men den liste, som jeg offentliggjorde 1. december, er den korteste, der nogensinde har været. Og det skyldes først og fremmest, at der de sidste to år er sket et meget stort ryk i, hvor mange der beboere i de her 56 boligområder, som er i beskæftigelse,” fortæller Kaare Dybvad.

Ifølge ministeren skyldes succesen på beskæftigelsesfronten først og fremmest, at kommuner og boligorganisationer er begyndt at visitere nye beboere, så dem, der flytter ind i områderne, ikke står uden for arbejdsmarkedet. Og så er mange kommuner begyndt at gøre en meget mere aktiv indsats for, at mennesker i de udsatte boligområder kommer i arbejde. 

Ud over at beskæftigelsen samlet skal være over 40 pct. for beboere i den arbejdsdygtige alder, er der yderligere fire kriterier, der skal være opfyldt, for at et boligområde ikke ender på ghettolisten fx må maks. 2,7 pct. af beboerne være dømt for kriminalitet de seneste to år, og over halvdelen af de voksne beboere skal have en uddannelse ud over grundskolen. Integration og opblødning af parallelsamfund handler nemlig ikke bare om beskæftigelse, er de to politikere enige om. Men er glasset halvt fyldt eller halvt tomt?

Se svaret i Henriks Halvtomme Glas herover.

Husk, at du også kan finde alle Kontrasts udsendelser som podcast i iTunes, Google Podcast, Spotify og via vores RSS-feed.

Nyhedsbrev

Bliv opdateret, når der er nyt fra
Kontrast

Indtast din e-mail-adresse, og få nyt fra det borgerlige Danmark, artikler, analyser, debatter, anmeldelser og information om fordele og tilbud fra Kontrast. 


Newsletter