David B. Karsbøl

David B. Karsbøl er cand.polit. og har beklædt en række fremtrædende stillinger i den finansielle sektor. Han skriver primært om økonomiske og finansielle emner. Skatter, moderne arkitektur, bladselleri og kulturrelativisme scorer ikke mange point hos David.

Foto: Henry Kellner, Wikimedia Commons
DebatDavid B. Karsbøl: Hvorfor er moderne kunst så dårlig?

Engang var kunstfrembringelse præget af stræben efter skønhed. Det er den ikke længere. Impressionisterne banede vejen for en relativistisk glidebane, og nutidige figurer af rådnende mennesker og malerier af deforme kroppe med røde pølser i hænderne er udtryk for, at vi er ved at nærme os slutdestinationen.

DebatDavid B. Karsbøl: Armslængde-princippet er et handikap for de borgerlige

Armslængdeprincippet og de fine fornemmelser bør droppes af de borgerlige i erkendelse af, at de aldrig har fungeret og heller ikke kommer til det. I stedet skal det erstattes af 'kædesavsprincippet', der tilsiger, at borgerlige skal bruge deres kædesav til at skære så meget i statens institutioner som muligt.

Foto: Allied Joint Force Command Brunssum, Wikimedia Commons
DebatSkal Danmark have en aktivistisk udenrigspolitik?

Faren ved relativt rige samfund er, at befolkningerne gradvist føler et større og mere globalt ansvar. Den følelse har dog en skadelig effekt, når staten bliver aktivistisk i sin udenrigspolitik og pludselig ønsker at blande sig i andre staters interne forhold, mener David B. Karsbøl.

Foto: Gage Skidmore, Wikimedia Commons
DebatHvad kan det borgerlige Danmark lære af Trump?

Uanset udfaldet af det nylige amerikanske præsidentvalg, og uanset hvad man ellers måtte mene om Donald Trumps personlige stil og hans politik, må man konkludere, at hans indsats i de fire år i embedet har været helt ekstraordinær.