Debat

16.06.24

Beløn kernefamilien økonomisk

Nikita Nielsen fra Dansk Folkepartis Ungdom foreslår, at både børnepenge og børnebidrag skal udbetales til moderen fra graviditetens begyndelse for at styrke kernefamilien. Hun mener, det er vigtigt at fremme og støtte gifte forældre, hvor begge er biologiske forældre til barnet. Kernefamilien giver typisk de bedste betingelser for børns trivsel og personlige udvikling, skriver hun.

Børnepenge fra graviditetens begyndelse vil fremme en konservativ familiepolitik.

I konservativ politik bør familiens rolle som fundamentet for vores samfund være af afgørende betydning. Vi bør arbejde på at styrke og understøtte større og mere velfungerende familier. En måde at opnå det på er ved at indføre både skatteyderfinansierede børnepenge og obligatorisk børnebidrag fra faderen fra graviditetens begyndelse og ikke først fra barnets fødsel.

Vi ville ikke kun anerkende og respektere livets start ved befrugtning, men sådan et forslag ville også styrke konservative familieværdier fra starten og placere ægteskab og forældreskab i centrum for samfundets værdier. Ved at tilbyde økonomisk støtte fra graviditetens start styrker vi ikke kun familiens økonomiske sikkerhed, men vi sender også et stærkt signal om, at vi som samfund værdsætter og støtter den traditionelle familie og konservative værdier.

Den traditionelle familie starter med den traditionelle forældrer, dersværre er økonomiske udfordringer en af de primære årsager til, at mange unge vælger at vente med at få børn. Ved at indføre økonomisk støtte allerede fra graviditetens begyndelse kan man reducere denne barriere og skabe et stærkt incitament for at få flere børn tidligere. Denne tidlige støtte kan ikke kun lette de økonomiske byrder, men også fremme en øget fødselsrate. Sådan en stigning i fødselsraterne kan bidrage til økonomisk stabilitet ved at sikre en mere stabil og bæredygtig befolkningsudvikling.

Men selvom bæredygtig befolkningsudvikling burde ses som en økonomisk bonus, vil nogle måske argumentere for, at et sådant incitament vil mindske vores arbejdsstyrke, da gravide kvinder vil tilbringe mere tid derhjemme og med deres børn. Men dette er ikke en negativ effekt. Det er tværtimod positivt, at flere kvinder vælger at få børn og dedikere tid til deres familier. En gravid kvinde er først og fremmest en mor og et individ, før hun er en arbejdskraft. Vores politiske landskab er nødt til at værdsætte kvinder som en del af familien og fællesskabet, ikke blot som økonomiske bidragsydere.

At være mor er en af de mest betydningsfulde roller i vores samfund. At se dette som en negativ konsekvens, fordi hun midlertidigt ikke bidrager til arbejdsmarkedet, er en misforståelse. Ved at støtte mødre og give dem mulighed for at fokusere på deres børn, investerer vi i fremtiden.

Udover at mindske konflikter grundet økonomisk stress ville implementeringen af børnebidrag også styrke relationerne mellem de to biologiske forældre. For en far, der forlader familien, vil børnebidrag være en større økonomisk byrde, hvilket kunne motivere ham til at forblive engageret sig i barnets liv og støtte familien. På samme tid ville en kvinde, der ender som ufrivillig enlig mor, få bedre støtte gennem denne økonomiske bidrag. Det er vigtigt at fremme og støtte gifte forældre, hvor begge er biologiske forældre til barnet. Forskningen er tydelig på området, denne familietype giver typisk de bedste betingelser for børns trivsel og personlige udvikling.

Konservativ familiepolitik er sådan en grundlæggende del i den borgerlige politik specifikt fordi den styrker familiens rolle som samfundets kerne. Mens konservatismen ofte associeres med den yderste højrefløj, må man ikke glemme dens vigtige rolle i at bevare traditionelle danske værdier samt styrke fællesskabets og familiens ansvar i en tid præget af stigende liberalisme.

Nyhedsbrev

Bliv opdateret, når der er nyt fra
Kontrast

Indtast din e-mail-adresse, og få nyt fra det borgerlige Danmark, artikler, analyser, debatter, anmeldelser og information om fordele og tilbud fra Kontrast. 


Newsletter