Debat

10.03.21

Ryan Smith: De konservatives stille styrke

Konservative medarbejdere er at foretrække, hvis du vil give kunderne god service, viser et nyt studie. Men kan den erfaring bruges til noget i parlamentarisk politik?
tjener, der skal illustrere, at konservative arbejdere yder bedre service end deres venstreorienterede kollegaer
Foto: Valentin B. Kremer, Unsplash

Konservative lever ordnede liv med hang til det velkendte, men er måske en smule forudsigelige og regelbundne. Venstreorienterede eksperimenterer og opsøger nyt, men har måske ikke så godt styr på deres forpligtigelser. Denne dikotomi har været kendt i årtier. I de senere år er der desuden kommet mere og mere videnskabelig evidens for, at den er korrekt.

Men kan disse karakteristika også bruges til at sige noget om ikke blot, hvordan de to grupper er, men også hvordan folk bedømmer dem?

I et dugfriskt studie kiggede man på den service, Airbnb-værter, Uber-chauffører og tjenere ydede deres kunder. I alle tre sammenhænge fandt man, at konservative arbejdere ydede bedre service end deres venstreorienterede modparter. Lidet overraskende skyldes forskellen ifølge forskerne, at de konservative var mere samvittighedsfulde og pligtopfyldende, hvad angik deres arbejdsopgaver.

Samtidig undersøgte forskerne også, hvorvidt kunderne forventede bedre service fra de konservative eller de venstreorienterede. Her var forudaningerne i modstrid med virkeligheden: Forbrugerne forventede at få bedre service fra de venstreorienterede, desuagtet at de altså ikke fik det. Ifølge forskerne skyldes det, at de venstreorienterede virkede mere åbne og tolerante i mødet med andre end de konservative.

Samlet set antyder resultaterne, at konservative arbejdere har en kendt svaghed (lavere åbenhed/tolerance) og en ukendt styrke (højere samvittighedsfuldhed), hvorimod de venstreorienterede har en kendt styrke (højere åbenhed/tolerance) og en ukendt svaghed (lavere samvittighedsfuldhed). Altså en slags firfoldig ulempe for de konservative.

Et spændende spørgsmål kunne så være, om noget lignende gør sig gældende i parlamentarisk politik. Studiet undersøger det ikke, men en oplagt hypotese at se nærmere på i næste ombæring kunne være, om folk er tilbøjelige til at stemme på røde partier, fordi deres repræsentanter virker mere sympatiske, samtidig med at de måske er mindre omhyggelige, når de sidder i magtens kontorer. Og omvendt, om folk måske undlader at stemme på konservative kandidater, fordi man forventer at få en dårlig oplevelse med dem, mens det modsatte i virkeligheden ville være tilfældet.

Nyhedsbrev

Bliv opdateret, når der er nyt fra
Kontrast

Indtast din e-mail-adresse, og få nyt fra det borgerlige Danmark, artikler, analyser, debatter, anmeldelser og information om fordele og tilbud fra Kontrast. 


Newsletter