Debat

05.10.22

Sløj vækst forude – på tide med et eftersyn af det offentlige

Kristian Skriver fra Dansk Erhverv vil have politikerne til at bane vejen for reformer på arbejdsmarkedet. På erhvervslivets ønskeliste efter valget står blandt andet flere seniorer i beskæftigelse og færre til at administrere i den offentlige sektor.
Foto: Dansk Erhverv, red.
Foto: Dansk Erhverv, red.

Finansminister Nicolai Wammen offentliggjorde i sidste uge en spritny 2030-plan. Det var en længe ventet plan, der trækker de store linjer politikernes økonomiske handlemuligheder frem mod 2030. 

Med 2030-planen står det klart, at dansk økonomi kommer til at have meget begrænsede vækstmuligheder de kommende år. Det er særligt, fordi der bliver få hænder for de danske virksomheder.  

Frem mod 2030 er der udsigt til, at den strukturelle private beskæftigelse i gennemsnit stiger med 600 personer om året. Det er markant lavere end de seneste 15 år, hvor den strukturelle private beskæftigelse i gennemsnit er øget med 11.000 om året. 

De seneste 15 år er arbejdsstyrken vokset kraftigt, fordi der er gennemført en række reformer af blandt andet tilbagetrækningsalderen. Men de store gevinster fra tidligere tiders reformer flyver på de sidste dampe. Der er brug for nye og gennemgribende reformer, der sikrer flere hænder til de private virksomheder.

Det erkender regeringen på sin vis også ved at anvise otte særskilte indsatsområder og beskæftigelsespotentialer, der har til hensigt at øge arbejdsudbuddet frem mod 2030. Det drejer sig blandt andet om, at flere med ikke-vestlig baggrund skal deltage på arbejdsmarkedet, mens der også er et potentiale for reduceret sygefravær, og flere går fra deltid til fuldtid. 

Regeringen ser dertil et potentiale i, at seniorerne får bedre muligheder for at blive på arbejdsmarkedet. Det er på sin vis fornuftigt nok, men planen mangler konkrete svar på, hvordan det skal realiseres. 

Det er samtidig nødvendigt, at regeringen tager et grundigt eftersyn af den offentlige sektor. De senere år er der blevet ansat markant flere, så i dag er der hele 32.000 flere offentligt ansatte end i 4. kvartal 2019. 

Det er blandt andet båret frem af en stor stigning i administrativt personale i den offentlige sektor. En ny analyse fra Dansk Erhverv viser, at i første kvartal i år var der 93.000 fuldtidsbeskæftigede inden for administration i den offentlige sektor. Det svarer til 12 pct. af den samlede offentlige beskæftigelse. Det er en markant stigning sammenlignet med 2016, hvor det administrative personale udgjorde 10 pct. af den samlede offentlige beskæftigelse. 

Hvis andelen af administrativt personale bringes tilbage på niveau med 2016, vil det frigive 14.000 årsværk. Det er et stort potentiale, der kan frigive hænder i den offentlige sektor. Det er oplagt, at den administrative del af den offentlige sektor bliver gennemgået med en tættekam. Det kan være med til at sikre flere hænder til de private virksomheder og øge vækstpotentialet for dansk økonomi.

Nyhedsbrev

Bliv opdateret, når der er nyt fra
Kontrast

Indtast din e-mail-adresse, og få nyt fra det borgerlige Danmark, artikler, analyser, debatter, anmeldelser og information om fordele og tilbud fra Kontrast. 


Newsletter