Kort Nyt

10.11.22

Ombudsmand kritiserer at ministre får hjælp til opslag

Det rejser principielle spørgsmål, at embedsværket så ofte hjælper ministre med opslag til sociale medier.
Når Dan Jørgensen laver opslag på sociale medier, får han som minister hjælp 40 procent af gangene.
Når Dan Jørgensen laver opslag på sociale medier, får han som minister hjælp 40 procent af gangene.

Da folketingsvalget blev udskrevet, lavede flere ministre pludselig en række stavefejl i deres opslag på sociale medier, fordi de selv skulle stå for det.

Sædvanligvis får de ofte hjælp af embedsværket til at lave et udkast til deres opslag. Men når der er udskrevet valg, må embedsværket ikke hjælpe, da regeringen overgår til at være fungerende.

Da Dan Jørgensen (S) var klimaminister før valget, fik han hjælp til 40 procent af opslagene på sine private profiler på sociale medier. Og det rejser en række "principielle spørgsmål", lyder det i en ny afgørelse fra Ombudsmanden.

- Der tegner sig dermed et billede af en udvikling, hvor embedsværket i stigende omfang anvendes til politisk virksomhed i bred forstand.

- Herunder personlig profilering og branding af deres minister - på private sociale profiler, siger ombudsmand Niels Fenger.

Det svarer til, at ministeriet på tre år har udarbejdet over 1000 udkast til opslag på ministerens private profiler.

Sagen udspringer af en klage fra sekretariatsleder for Klimabevægelsen Frederik Roland Sandby, der blev blokeret af Dan Jørgensen på Twitter og Facebook. Det er han ikke den eneste, der er blevet.

Ifølge ministeren skyldes det, at de ikke opfører sig "ordentligt".

De to profiler blev oprettet af Dan Jørgensen som privatperson, før han blev minister. Men sekretariatslederen mener, at de bliver ført af Dan Jørgensen i hans egenskab som minister.

Det finder Ombudsmanden dog ikke grund til at tro, selv om embedsværket ofte kommer med forslag til udkast til opslag.

- Ministerens profiler på Facebook og Twitter handler om hans aktiviteter både som minister og som privatperson og partipolitiker, skriver ombudsmanden.

Efter Ombudsmandens opfattelse bør gråzonen give anledning til at overveje rammerne.

- Disse private profiler er kendetegnet ved, at de almindelige forvaltningsretlige grundsætninger om blandt andet saglighed og lighed ikke gælder.

- Og at ministeren frit kan vælge, hvem der skal kunne deltage i debatten på den pågældende profil, siger han.

Regeringen meldte før valget ud, at der vil blive nedsat et udvalg, der blandt andet skal vurdere bistanden til ministre på de sociale medier. Det kaldes Demokratiudvalget.

Statsministeriet og Justitsministeriet påtænker at revidere de eksisterende retningslinjer.

Kilde: /ritzau/

Nyhedsbrev

Bliv opdateret, når der er nyt fra
Kontrast

Indtast din e-mail-adresse, og få nyt fra det borgerlige Danmark, artikler, analyser, debatter, anmeldelser og information om fordele og tilbud fra Kontrast. 


Newsletter