Daniel Skipper Rasmussen

Foto: Jebulon, Wikimedia Commons
Artikel

Daniel Skipper Rasmussen

16/12/2020

De uundværlige eliter

Kontrast har talt med den russisk-amerikanske tænker Peter Turchin, der i 2010 forudsagde, at 2020 ville blive et voldens år i USA baseret på observationer af en stadigt mere svulmende gruppe af unge amerikanske wanna-be-eliter. Men Turchin mener imidlertid ikke, at moderne samfund kan undvære eliter – spørgsmålet er blot hvem, der skal udgøre dem.