Artikel

19.04.22

Premium

Ny undersøgelse: Tredje generation af ikke-vestlige er også mere kriminelle

Sønner af ikke-vestlige efterkommere er markant mere kriminelle end resten af befolkningen, viser særkørsel fra Danmarks Statistik foretaget for Kontrast. Tallene bekymrer ekspert Torben Tranæs og S-udlændingeordfører Rasmus Stoklund.
Foto: Johan Wessman, News Øresund, Malmö / Creative Commons
Foto: Johan Wessman, News Øresund, Malmö / Creative Commons

Hvor mange generationer vil indvandringen påføre det danske samfund kriminalitetsproblemer? Det er et af de store, ubesvarede politiske spørgsmål i Danmark. Indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande er kraftigt overrepræsenterede i kriminalitetsstatistikkerne.

Eksempelvis viser Danmarks Statistiks opgørelse for årgang 1987, at 44 procent af mandlige indvandrere fra ikke-vestlige lande har fået en dom for overtrædelse af straffeloven. For efterkommere fra ikke-vestlige lande er det for samme årgang 38 procent, der er dømt for brud på straffeloven, mod 18 procent mænd med dansk baggrund. 

Men hvad med efterkommernes børn i dag? Er de lige så kriminelle som indvandrerne og efterkommerne? Det har hidtil ikke været muligt at aflæse i Danmarks Statistiks årsrapporter om indvandrere i Danmark. Danmarks Statistik har kun i meget begrænset omfang publiceret data om den særlige kategori børn af efterkommere (børn med mindst én forælder, der er efterkommer, og ingen forælder med dansk oprindelse), og herunder ikke data for kriminalitet.

Af den grund har offentligheden ikke kunnet vurdere, om det høje kriminalitetsniveau blandt indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande også ses blandt børn af efterkommere fra ikke-vestlige lande. Kontrast har imidlertid fået foretaget en særundersøgelse af kriminaliteten blandt mandlige børn af efterkommere hos Danmarks Statistik, og undersøgelsen dokumenterer, at gruppen med herkomst i ikke-vestlige lande har et markant højere kriminalitetsniveau end personer af dansk og vestlig oprindelse. 

Resultaterne fremgår af figurerne nedenfor, hvor indvandrere, efterkommere og børn af efterkommere fra ikke-vestlige lande er opdelt mellem dem, der har oprindelse i de såkaldte MENAPT-lande og øvrige ikke-vestlige lande. MENAPT-landene er en samlebetegnelse for en række muslimske lande i Mellemøsten og Nordafrika. Som det fremgår af figurerne, er indvandrere og efterkommere fra de lande markant mere kriminelle. 

Statistikkerne rummer også nuancer. I begge figurer er tallene korrigeret for alder. Det vil sige, at man i de tal har taget højde for aldersforskellen mellem de forskellige grupper, fordi yngre gennemsnitligt begår mere kriminalitet end ældre, hvilket betyder, at aldersforskelle mellem grupperne kan skævvride statistikken. I den nederste figur er tallene også korrigeret for socioøkonomisk status. Det vil sige, at man i de tal har taget højde for forskellene i kriminalitetshyppighed mellem forskellige sociale og økonomiske grupper. 

Selv efter denne korrektion er mandlige børn af efterkommere fra MENAPT-lande imidlertid klart overrepræsenterede i kriminalitetsstatistikkerne sammenlignet med personer af dansk og vestlig oprindelse. Det samme gælder for så vidt børn af efterkommere fra de øvrige ikke-vestlige lande. Oversat til almindeligt dansk har børn af efterkommere med oprindelse i MENAPT-landene en kriminalitetshyppighed, der er mere end dobbelt så høj af personer med dansk oprindelse, når vi korrigerer for forskelle i alder og socioøkonomisk status. Det samme er tilfældet for de øvrige ikke-vestlige lande.

Premium

Dette indhold kan kun ses af medlemmer.

Månedlig betaling

48

Årlig betaling

550

Hvorfor blive medlem og betale? Fordi det er medlemmerne, der betaler for indholdet.
Vi har gjort det så billigt, at alle kan være med.

Kontrast stræber efter at blive:

Dit borgerlige anker i en woke tid

En autentisk borgerlig stemme

En borgerlige modvægt

Debat med bid, vid og humor

Dit borgerlige fællesskab