Anmeldelse

03.03.21

Boganmeldelse: Jordan B. Petersons 12 nye regler for livet

Efterfølgeren til Jordan B. Petersons verdenssucces "12 regler for livet – En modvægt til kaos" har titlen "Hinsides orden – 12 nye regler for livet" og udkom i går.
Foto: Politikens Forlag (redigeret)
Foto: Politikens Forlag (redigeret)

Karakter: 4 ud af 6

Bogen om de første 12 regler blev nummer ét på bestsellerlisterne i USA, Canada og Storbritannien og blev alene i sin engelske udgave solgt i mere end fem millioner eksemplarer på verdensplan. Om efterfølgeren vil gøre det samme, er et åbent spørgsmål. Men nogen kommerciel fiasko bliver den næppe. Den canadiske professor har et stort og loyalt publikum, og alene af den grund er bogen som produkt betragtet sikret et betragteligt salg. Samtidig er Jordan B. Peterson fortsat så markant en figur i den internationale debat om idéer, at Hinsides orden – 12 nye regler for livet er garanteret massiv omtale i alverdens medier. Professoren har opbygget så stærkt et brand, at det ville være ham aldeles umuligt at udgive en bog, ingen købte og læste.

Glem Derrida

Men ét er bogen som vare. Noget andet er bogen som formidling af idéer, tanker, teorier og anekdoter. Hvad er det for en bog, Jordan B. Peterson har skrevet? 

Én måde at besvare det spørgsmål på er ved at fortælle, hvad bogen ikke er, og hvorfor den derfor måske vil skuffe nogen. 

Hinsides orden – 12 nye regler for livet er ikke en analyse af den radikale venstrefløj og dens med professorens ord postmoderne neomarxister. Ej heller er bogen et angreb på politisk korrekthed eller identitetspolitik. Det vil muligvis skuffe de af Jordan B. Petersons læsere, der er vilde med hans ofte skarpt formulerede kritik af disse tendenser og havde set frem til professorens opfattelser af den udvikling, der er sket, siden hans første 12 regler udkom.

Hinsides orden – 12 nye regler for livet er endvidere ikke en filosofisk analyse og beskæftiger sig bortset fra enkelte henvisninger til en af Jordan B. Petersons store helte, Friedrich W. Nietzsche, i det hele taget meget lidt med filosofi i gængs forstand. Det kan tænkes at skuffe de af Jordan B. Petersons kritikere – i Danmark ikke mindst professor i idéhistorie Mikkel Thorup – der har gjort det til en sport at finde svagheder i Jordan B. Petersons udlægninger af diverse filosofiske retninger og disses repræsentanter og værker. Er man drevet af en trang til at bevise, at Jordan B. Peterson ikke har forstået Jacques Derrida, som denne bør forstås, og i det hele taget er for unuanceret i sin analyse af postmodernismen, står man efter de 355 sider tilbage med uforrettet sag. Hinsides orden – 12 nye regler for livet er hverken en samtidsdiagnostik eller en filosofikritik.

Men hvis bogen ikke eller kun stedvis er politisk, sociologisk eller filosofisk, hvad er den så? Svaret overrasker ikke Jordan B. Petersons professionelle baggrund taget i betragtning: Hinsides orden – 12 nye regler for livet er først og fremmest en psykologisk bog.

Hjælp til selvhjælp

Betragtet som psykologisk værk er Hinsides orden – 12 nye regler for livet et brugbart værktøj, som mange vil kunne få gavn af. Bogens styrke ligger ikke så meget i de 12 regler, som den ligger i den forståelse af den menneskelige psyke, bogen trækker på og derved kapitel for kapitel uundgåeligt formidler. Bogen er et psykologisk kort over virkeligheden – eller Væren, som i bogen skrives med stort begyndelsesbogstav – der gør det lettere at navigere i den. En af de psykologiske grundidéer, Jordan B. Peterson er talsmand for, er, at det er sundt og nødvendigt for mennesker løbende at tage modet til sig og vove sig ind i det ukendte for hele tiden at gøre det kendte større. Hinsides orden – 12 nye regler for livet bidrager til den proces.

Bogen overrasker ikke – kendere af Jordan B. Peterson vil være stødt på de fleste af bogens temaer og begreber før – men formidler på skrift professorens idéer om menneskets muligheder og begrænsninger i verden. Her står det at påtage sig ansvar centralt som modvægt til livets tragedier, og Jorden B. Peterson giver sig undervejs god tid til i detaljer at folde sine tanker ud. Ikke sjældent sker det med henvisninger til bibelske skriftsteder, der ligesom Nietzsche og Fjodor Dostojevskij er faste holdepunkter i den petersonske tænkning og formidling. 

Bogen trækker desuden på anekdoter fra Jordan B. Petersons virke som klinisk psykolog, og disse fremstår særligt interessante, fordi de på samme tid fortæller overraskende historier om menneskelige skæbner og afslører sider af Jordan B. Petersons måde at tænke og arbejde på som professionel, der både understøtter og perspektiverer de tanker, han formidler i sine bøger og forelæsninger. Psykologen Jordan B. Peterson virker i harmoni med tænkeren Jordan B. Peterson, men hvor den sidste til tider kan virke lidt stiv og lidt for kontrolleret, virker den første både fleksibel, åben og i mangel af bedre udtryk mere menneskelig. 

Et eksempel er en anekdote om en kvindelig klient, der i forbindelse med sin behandling på et tidspunkt kundgør, at hun tror, hun har behov for at overvære en balsamering:

”Jeg savnede ord. Personligt havde jeg intet behov for at overvære en balsamering – overhovedet ikke. Jeg havde set kropsudsnit på videnskabsmuseer, og et eller andet ved dem havde formået at lejre sig i min hukommelse. Jeg har også set en af de her udstillinger af plastikbetrukne kropsskulpturer, der var meget populære for en halv snes år siden, og blev rædselsslagen over det. Der var en grund til, at jeg blev psykolog og ikke kirurg – eller for den sags skyld retsmediciner. Men det her handlede ikke om mig. Det handlede om min klient Tornerose og hendes behov for at vågne op, og jeg ville ikke på nogen måde lade mine egne ønsker eller mangel på samme stå i vejen for den erkendelse, som dværgen fra den mørke skov i hendes underbevidsthed var i færd med at bibringe hende. Jeg lovede hende at se, hvad jeg kunne gøre. Det viste sig at være meget lettere end forventet at få arrangeret. Jeg greb slet og ret telefonen og ringede til en lokal bedemand. Til min store overraskelse gik han uden videre med til det. Jeg forestillede mig, at han havde set rigeligt med sørgende og bange mennesker og var vant til at tage sig roligt og klogt af dem. Det var altså det. Nu hang jeg på besøget, som min klient var indstillet på at gennemføre.”

For få nye idéer

Graden af forhåndskendskab til Jordan B. Petersons idéunivers er afgørende for, hvor let eller svær bogen er at læse. Er det første gang, man støder på professorens idéer og foretrukne metaforer, eller er man ikke bekendt med den betydning, han tillægger diverse figurer i fiktive verdener som Disney-eventyr og Harry Potter, er der dele af bogen, som vil være vanskeligt tilgængelige. Er man modsat godt inde i Jordan B. Petersons faste kabinet af referencer og måder at udtrykke sine tanker på, vil i hvert fald dele af bogen glide ned uden de store problemer.

Jeg er skuffet over, at Hinsides orden – 12 nye regler for livet ikke præsenterer flere nye idéer end den gør, også selv om Jordan B. Peterson grundet sin alvorlige sygdom og de dertilhørende udfordringer de seneste år i ikke uvæsentligt omfang er lovligt undskyldt. Jeg ærgrer mig også over, at bogen ikke er mere aktuel i sit indhold. Det er meget lidt af Hinsides orden – 12 nye regler for livet, som ikke lige så godt kunne være udgivet i 2015 eller 2025. Som fremtrædende international intellektuel kunne Jordan B. Peterson have brugt i hvert fald dele af bogen til at reflektere over nogle af de samtidsproblemer, han så ofte diskuterer i sine videoer og podcasts. Jeg tror, en del af hans publikum vil dele min ærgrelse over, at han har valgt ikke at gøre det.

Når bogen efter min mening alligevel fortjener karakteren fire ud af seks, skyldes det en overbevisning om, at mange vil kunne få meget ud af at læse den. Jordan B. Peterson er undertiden blevet kritiseret for at udtale sig om emner, han ikke er ekspert i, men den kritik holder ikke her. Fraset ganske få og kort svinkeærinder holder Hinsides orden – 12 nye regler for livet sit fokus på det psykologiske, og her er den tidligere Harvard-professor på hjemmebane. Om bogen vil blive læst af dem, der har mest brug for at læse den, er en anden sag. Men med Jordan B. Petersons store publikum in mente, er det ikke usandsynligt, at bogens psykologiske værktøjer vil nå ud til læsere, som ellers ikke var stødt på dem – og som, hvis de var, måske havde afvist dem, hvis de var kommet fra stort set enhver anden end netop Jordan B. Peterson.

Efterskrift: Glem hysteriet

I optakten til udgivelsen af Hinsides orden – 12 nye regler for livet blev det berettet, at flere ansatte på forlaget bag bogen, Penguin Random House, havde grædt over, at forlaget kunne finde på at udgive den. Ifølge dem var bogen et angreb på såkaldt progressive idéer om inklusion, ligestilling og antiracisme og derfor noget, Penguin Random House burde holde sig på lang afstand af.

Jeg vil opfordre kommende læsere af bogen til at have sig det i baghovedet, mens de læser den. Eller måske skrive det ned på forhånd, så de ikke glemmer det, for det er der en betragtelig risiko for, at de gør. Intet menneske med sin forstand i behold vil efter læsningen af Hinsides orden – 12 nye regler for livet konkludere, at der er tale om et racistisk, misogynt eller på anden vis hadefuldt værk. Hinsides orden – 12 nye regler for livet er skrevet af kærlighed til mennesker og ud fra et oprigtigt ønske om at hjælpe så mange som muligt til at få et bedre liv. 

Tilsvarende er Jordan Peterson løbende blevet anklaget for at være alt fra højreradikal over alt-right til decideret nazist. Jeg vil derfor slutte denne anmeldelse med et citat fra bogen, der viser, hvor uradikale Jordan B. Petersons politiske tanker er.

”Det er nødvendigt at have konservative til at opretholde ting på den måde, de er, når alting fungerer, og ændringer kan tænkes at være farlige. Til gengæld er det nødvendigt at have liberale [i den amerikanske forstand, altså (moderat) venstreorienterede] til at ændre på tingene, når de ikke længere virker. Det er dog ikke spor let at fastslå, hvornår noget har brug for at blive bevaret, og hvornår det har brug for at blive forvandlet. Det er derfor, vi i heldigste fald har politik og den dertilhørende dialog i stedet for krig, tyranni og underkastelse. Det er nødvendigt for os at kunne diskutere højlydt og lidenskabeligt om de respektive værdier i stabilitet og forandring for på den måde at kunne beslutte, hvornår hvad passer og i hvilke doser.”

Jordan B. Petersons Hinsides orden – 12 nye regler for livet er oversat til dansk af Jakob Levinsen og udkom 2. marts på Jyllands-Postens Forlag. 372 sider, 300 kr.

Nyhedsbrev

Bliv opdateret, når der er nyt fra
Kontrast

Indtast din e-mail-adresse, og få nyt fra det borgerlige Danmark, artikler, analyser, debatter, anmeldelser og information om fordele og tilbud fra Kontrast. 


Newsletter