Anmeldelse

15.06.21

En bog, der bringer kvinderne frem i lyset

‘Kvinde Kend Din Historie’ er fuld af nærværende beretninger om danske kvinder og befriende fri for woke tendenser. Gry Jexens bog kunne gå hen og blive en klassiker, vurderer Kirsten Junge i sin anmeldelse.
Gry Jexen Kvinde Kend Din Historie
Gry Jexens ‘Kvinde Kend Din Historie’ udkom i maj 2021 på Gyldendal. Billede fra forlaget.

Hvordan var det at være kvinde i 50’erne og hver uge skulle bede ægtemanden om penge til husholdningen! Det var et af de vilkår, som husmoder Lis Christiansen havde i sit ægteskab.

Hun repræsenterer en generation af vores mødre eller bedstemødre, hvoraf mange ikke fik adgang til uddannelse og arbejdsmarked. Men som samtidig var kvinder, som reflekterede over deres position, og som handlede. 

Lis Christiansen er et af de 50 kvindeportrætter i en nyligt udkommet historiebog, Kvinde Kend Din Historie, af Gry Jexen. Forfatteren skrev bogen, efter hun havde gennemført et langt studie uden at lære noget af betydning om kvindernes historie. Hendes bog er en beretning om, hvor stærkt udviklingen er gået for kvinderne i de sidste 100 år i forhold til kvinders stilling i samfundet. 

“Vi skal have historisk bevidsthed om os selv. Kvinder skal være en helt naturlig del af alles bevidsthed. Og kvinder skal skrives ind i historien.” Sådan formulerer Gry Jexen sin mission og gør opmærksom på, at hendes metode ikke er objektiv videnskab, men en fortælleteknisk genre baseret på historiske data. Forfatteren betoner, at hun ønsker, at bogen ses som en mulighed for at reflektere over nutiden og sætte den ind i en historisk sammenhæng. Billeder af tidens gang

De 50 kvinder er udvalgt, fordi de på hver sin måde repræsenterer en særlig historisk betydningsfuldhed. Det kan være for deres værdi som eksempler på større trends eller som synlige rollemodeller, der har medvirket til større samfundsændringer. Bogen omhandler således også politikere som Bodil Koch (S), videnskabskvinden Inge Lehmann og Natalie Zahle, som etablerede pigeskole med baggrund i Grundtvigs tanker. Desværre savner jeg venstrekvinden og ministeren Nathalie Lind.

Bogen er kategoriseret i række temaer som uddannelse, arbejde, ægteskab og parforhold, hvor en fem eller seks kvindeskæbner præsenteres og udfoldes i hver kategori. Portrætterne dækker perioden frem til 1970’erne. 

Kvinde Kend Din Historie understreger, at vi skal mindre end 100 år tilbage, hvor kvinder ikke var juridisk ligeværdige samfundsborgere med mænd. Det samme gælder kønsforskelle i privatsfæren, hvor kvinder var underordnet manden. 

Måske er en af de mest revolutionerende og vigtigste lovændringer for kvinders frihed, indførelse af retten til fri abort, som kom i 1973. Kampen om fri abort var en kvindekamp, som blev ført på tværs af partiskel, med begrænset opbakning af progressive mænd. 

Alle i samfundet kendte dog til barske kvindehistorier, som Gry Jexen har fremdraget i bogen. Ane Cathrine Andersdatter led en grum skæbne og blev halshugget. Hun er blot et eksempel på blot én af 49 kvinder, som i perioden 1829-61 blev dømt til døden for at have myrdet deres egne nyfødte babyer. 

Også gifte og forsørgede kvinder fik ofte komplikationer i deres ægteskab, hvis de insisterede på egen karriere ud over moderskabet. Om dette vidner de kampe og omkostninger, som blandt andet kunstneriske kvinder som Anna Ancher, Suzanne Giese og Anne Marie Carl Nielsen har måttet tage i deres liv.

Befriende fravær af wokeness

Kvinde Kend Din Historie er en række beskrivelser som på en vidunderlig kort og letlæselig måde giver et fint overblik, som ikke er set før. Bogen viser et enkelt og klart blik af kvinders kamp for rettigheder og en plads i historien. Kvinder, som gør os klogere på historien, på livsvilkår og forskellige værdier og mål i livet.

Det er kvindehistorie, som ikke tidligere er fortalt så enkelt, direkte og næsten brutalt ærligt. Historier, som vil vække nysgerrigheden om kvinder på tværs af århundreder. Det er derimod ikke et opslagsværk af leksikal karakter, ej heller objektiv videnskab. Det er kort sagt synliggørelse af kvinder. 

Selvfølgelig fremhæver bogen kvinders samfundsmæssige betydning. Og selvfølgelig ligger der implicit i det et politisk ønske om at afskaffe diskrimination og undertrykkelse.

Men det er ikke cancel culture. Det er ikke et identitetspolitisk forsøg på at omskrive og dekonstruere historien for at at gøre den woke. Hvis kvinderne var præsenteret som woke og aktivistiske, var deres tilværelse blevet følelsesmæssigt tolket ind i handlingsmønstre, som ikke nødvendigvis var realistiske. Flere kunne være anset for lesbiske, måske transpersoner, eller som portrætter af folk med flydende køn. Især de kvinder, som valgte at uddanne sig ind i fag, der traditionelt var mandefag. 

På baggrund af den tendens er det befriende, at Gry Jexen anlægger et klart kvindehistorisk fokus. Kvinde Kend Din Historie viser, at den historiske udvikling gør os klogere, og at tusindvis af kvinder før os har delt værdier om kærlighed, magt og indflydelse over eget liv.

Oplagt læsning til ungdommen 

Det er dog ikke gratis, at Gry Jexen har fravalgt fokus på de politiske magtkampe, som har fundet sted mellem kønnene på samfundsmæssigt niveau, for eksempel i Folketinget, mellem arbejdsmarkedets parter og i kvindesagen. Når hendes valg er begrundet i ‘betydningsfulde momenter’, har det konsekvensen, at de historiske sammenhænge mellem jura, retsfilosofi, socialvidenskab, og historie nogle gange bliver uklar. Når det er sagt, rummer de individuelle præsentationer heldigvis både interessante og nyskabende historiefortællinger. 

Derfor er bogen en oplagt gave til kommende konfirmander eller andre lejligheder, hvor piger og drenge skal afstemme deres værdisæt. Men også ældre generationer vil kunne spejle sig i teksterne og generindre de mange udfordringer, som mange af os har gennemlevet. Kvinde Kend Din Historie viser, at den historiske udvikling gør os klogere, og at tusindvis af kvinder før os har delt værdier om kærlighed, magt og indflydelse over eget liv. 

Værkets titel er inspireret af bogen Kvinde Kend Din Krop, oprindelig udgivet i 1975, som i dag er en klassiker og solgt i tusindvis. Jeg tror, at Kvinde Kend Din Historie kan opnå samme status. Bogen besidder en uundværlig viden, som er overset og samtidig er en forudsætning for at forstå den enkelte kvinders livsvilkår, personlige valg og kampånd.

Nyhedsbrev

Bliv opdateret, når der er nyt fra
Kontrast

Indtast din e-mail-adresse, og få nyt fra det borgerlige Danmark, artikler, analyser, debatter, anmeldelser og information om fordele og tilbud fra Kontrast. 


Newsletter