Debat

19.12.23

Premium

Krænket pr. fuldmægtig

Det bliver nu lovpligtigt med en whistleblower-ordning i private virksomheder med over 50 ansatte. Snart forventes vi alle at ”whistleblowe”, altså sladre om andres gøren og laden. Ikke bare om direkte ulovligheder på arbejdspladsen, men også om f.eks. sexchikane. Helle Birk spørger, om det giver bedre arbejdspladser, at vi alle sammen forventes at gøre os til moralens vogtere på jobbet?

MeToo’s første bølge - fra USA, forstås - løjede meget hurtigt af her i Danmark, men har nu slået rod i en anden flodbølge af bibelske dimensioner. Ikke mindst foranlediget af en anklage om en upassende bemærkning fra en ikke nærmere angivet ”tv-kanon”, der skulle have været faldet til en julefrokost for mange år siden i DR-byen.

Og siden har fanden ellers været løs og givet ét bestemt liberalt erhverv kronede dage med at foretage såkaldt uvildige advokatundersøgelser. Så ledelsen er dejligt fri for at tage ansvaret for at fyre en medarbejder under anklage for oldgamle foreteelser, hvor det måske tillige er så som så med beviserne. In dubio pro reo, at tvivlen skal komme den anklagede til gode, er ellers et vigtigt princip i et retssamfund.

Premium

Dette indhold kan kun ses af medlemmer.

Månedlig betaling

48

Årlig betaling

550

Hvorfor blive medlem og betale? Fordi det er medlemmerne, der betaler for indholdet.
Vi har gjort det så billigt, at alle kan være med.

Kontrast stræber efter at blive:

Dit borgerlige anker i en woke tid

En autentisk borgerlig stemme

En borgerlige modvægt

Debat med bid, vid og humor

Dit borgerlige fællesskab