Debat

01.05.24

Venstreorienterede dyrker en falsk kristendom

Venstreorienterede mennesker mimer kristendommen, men udtrykker i virkeligheden en kopi, ja, en forvanskning af originalen, skriver Ryan Smith, der opfordrer Kontrasts læsere til at tage sig i agt for efterligninger.
Den rigtige Jesus på korset.
Den rigtige Jesus på korset.

En kristen forklarede mig, hvordan han ser kristendommens forhold til det at være venstreorienteret i politisk forstand.

En af kristendommens centrale læresætninger er, at verden vil gå under:

”Himmel og jord skal forgå, men den dag eller time er der ingen, der kender, hverken englene i himlene eller Sønnen, men alene Faderen.” (Matthæusevangeliet, kap. 24)

Med andre ord: Kun sjæle vil forblive i evigheden, og deres frelse bliver bedømt på, om de bar frugt i dette liv. Det er en metafysisk eller åndelig påstand.

Venstreorienterethed hævder mange mærkelige ting, såsom at alle er lige, lige intelligente, lige smukke, osv. Det kommer nemt til at fremstå som et metafysisk ståsted, da det åbenlyst er empirisk forkert. Men ser man efter, er det reelt en materialistisk påstand. Vi bevidner det, når vi hører dem tale om konstruerede skønhedsidealer, eller at IQ kun måler, hvor god man er til at tage IQ-tests.

Verdsliggørelse af Jesu budskab
Den ene anskuelse siger, at forskellene i dette liv er virkelige, men at vi ultimativt er lige for Herren den dag, vi skal stå foran Ham til dom. At vi alle skal måles efter samme målestok; på vores tro, karakter og sindelag, når vores tid kommer.

Den anden anskuelse siger, at forskellene i dette liv ikke er virkelige, men konstrueres af magt, kapital, patriarkat og kolonialisme - og derfor kan omgøres.

Venstreorienterethed er således en verdsliggørelse af Jesu budskab: Den fremstår immateriel, men er reelt af denne verden. Den ligner kristendommen, men er en kopi, en imitation, en falsk afart.

For den kristne er det endda muligt, at venstreorienterethed intentionelt er konstrueret som en forvanskning af Kristi budskab:

"Når nogen hører rigets ord, men ikke forstår, kommer den onde og river det væk fra deres hjerte." (Matthæus, kap. 13)

Hvis nogen afviser kristendommen, fordi de forveksler den med venstreorienterethed, vinder den onde. Hvis nogen undlader at opsøge frelsen, fordi de allerede føler sig frelste af venstreorienterethed, vinder den onde også.

Tag jer derfor i agt for efterligninger!

Nyhedsbrev

Bliv opdateret, når der er nyt fra
Kontrast

Indtast din e-mail-adresse, og få nyt fra det borgerlige Danmark, artikler, analyser, debatter, anmeldelser og information om fordele og tilbud fra Kontrast. 


Newsletter