Essay

16.06.24

Premium

En modig far tør tage svære beslutninger

I en verden, hvor roller og forventninger konstant ændrer sig, er det vigtigt at forstå og værdsætte de dyder, der gør en far til et stærkt og positivt forbillede. Derfor udforsker Mike Bruun-Lander farrollen gennem de syv kardinaldyder: Her gælder det mod, som ikke må forveksles med frygtløshed, men beror på evnen til at overvinde den.

Mod er heltens dyd og en af de mest beundrede menneskelige egenskaber. I filosofisk forstand handler mod ikke blot om fysisk tapperhed, men også om moralsk styrke. Lige så meget om Nelson Mandela som om Batman. Det indebærer at stå over for frygt og modgang, med beslutsomhed og integritet. Hos Aristoteles er det evnen til at finde den rette balance mellem frygt og dristighed – at handle korrekt, selv når det er risikabelt. Hvordan skal vi nogensinde komme mobning til livs? Fejhed udslettes af modet til at gøre det rigtige, af et menneske, flere, eller alle.

En modig far er en, der tør tage svære beslutninger for at sikre sine børns bedste interesser. Han inspirerer sine børn til at overvinde deres egen frygt og usikkerheder, ved at vise dem, at det er muligt at stå fast, selv når tingene bliver svære eller han fejler, for derved at rejse sig igen. Mod i faderrollen handler om at give børnene den nødvendige frihed til at udforske og lære af verden.

Premium

Dette indhold kan kun ses af medlemmer.

Månedlig betaling

48

Årlig betaling

550

Hvorfor blive medlem og betale? Fordi det er medlemmerne, der betaler for indholdet.
Vi har gjort det så billigt, at alle kan være med.

Kontrast stræber efter at blive:

Dit borgerlige anker i en woke tid

En autentisk borgerlig stemme

En borgerlige modvægt

Debat med bid, vid og humor

Dit borgerlige fællesskab