Essay

11.07.24

Premium

Mennesket er født frit, men overalt er det i lænker

Overskriften er citat af den fransk-schweiziske forfatter Jean Jacques Rosseau, én af grundlæggerne af den vestlige ide om demokrati. Filosoffen Ulrik Søberg forklarer, at lighed er det modsatte af konkurrencestatens ensretning. Ligheden findes i personlige valg og ansvar.

For Rosseau var mennesket kommet ud af en lyksalig naturtilstand, hvor uenighed og tvivl måske var en del af dette natursamfund, men kun fandtes i mindre grad.

Og i så lille grad at han dårlig fandt uenigheder værd at nævne, før mennesket ifølge Rosseau træder ind i den menneskeskabte kultur med dens påklistrede hierarkier baseret på pomp, pragt og social godkendt hæder mere end evner.

Her opridses uenighederne skarpt, og ulighederne i tilegnet gods definerer nu pludselig ens menneskelige værdi.

Rettighederne bestemmes nu af hvor mange penge man har, og ikke af hvor dygtig man er. For Rosseau er dette af yderste vigtighed; lighed. Men hvilken lighed er det, at Rosseau taler om?

Premium

Dette indhold kan kun ses af medlemmer.

Månedlig betaling

48

Årlig betaling

550

Hvorfor blive medlem og betale? Fordi det er medlemmerne, der betaler for indholdet.
Vi har gjort det så billigt, at alle kan være med.

Kontrast stræber efter at blive:

Dit borgerlige anker i en woke tid

En autentisk borgerlig stemme

En borgerlige modvægt

Debat med bid, vid og humor

Dit borgerlige fællesskab