Lussing til EU’s magtcentrum

De selvskadende initiativer i EU’s klimapolitik vil i de kommende år blive droppet. Det bliver svaret fra EU's magtcentrum for at imødegå vælgernes drift mod højre. Det bør især Venstre tage bestik af og opgive støtten til en ensidig dansk CO2-afgift på landbruget.

Det europæiske magtcentrum er rystet, men har ikke tabt alt. Valgresultatet til EU-parlamentet er ved at sætte sig rundt omkring i EU-landene.

EU-parlamentet er i mange år blevet regeret af en koalition mellem borgerlige og socialdemokrater med laissez-faire liberale som støtter.

Sådan bliver det også i det nyvalgte parlament, som træder sammen til august. Flertallet med de tre etablerede blokke i EU-politikken er intakt.

Det er det flertal, der har sørget for, at EU-lovgivningen fylder mere og mere, har presset de nationale parlamenter tilbage og har holdt EU kørende på skinnerne frem mod ’en stadig snævrere Union’.

Så vi skal ikke forvente noget betydende kursskifte, hvor EU kommer til at bestemme mindre og f.eks. de danske Folketing mere. Tværtimod ligger der i pipelinen initiativer i EU, som vil accelerere udviklingen med mere centraliseret lovgivning.

Men med svækkelsen af fløjen til venstre for den store koalition på midten og styrkelsen af fløjen til højre, vil der alligevel ske noget, som danske politikere bør tage bestik af.

EU’s magtcentrum kommer til at opgive deres forsøg på at nedlægger landbruget for at imødekomme en klimaaktivistisk opinion

EU vil åbne kasserne og slække på kravene
I Holland, Frankrig, Tyskland og Østrig er lussingen til de grønne og socialdemokratiske partier blevet smækket hårdest ud. Og det vil også være fra disse kernelande i EU, at reaktionen vil komme.

Klimadagsordenens ødelæggende politikker, som en højtråbende venstrefløj flankeret af aktive NGO’er har presset ned over hovedet på befolkningerne, vil i stort omfang blive droppet.

Det er for dyrt for skatteborgerne, svækker EU’s konkurrenceevne og står i vejen for at hæve borgernes købekraft.

I stedet vil der i de kommende år blive postet flere euro ud i støtteprogrammer for landdistrikter, statsstøtte til lokal industriproduktion og man vil opgive en del af de rigide og restriktive miljøregler, som koster arbejdspladser og dræner de mindre bysamfund.

Det er det, man kan gøre fra den store koalition i the establishment, og det er den medicin, som EU oftest benytter sig af: mere omfordeling, større puljer, flere støtteordninger.

Derfor skal man heller ikke være naiv og tro, at en højredrejning i EU betyder en mere borgerlig politik. Det gør det ikke. Overhovedet.

Stop for dansk enegang
Det klimafikserede flertal i folketinget har altid ignoreret argumentet om, at når Danmark går enegang og f.eks. indfører en ren dansk CO2-afgift på landbruget, så koster det både velstand og arbejdspladser. Produktionen skubbes simpelthen andre steder hen.

Modargumentet har lydt, at de andre lande kommer til at gøre det samme som os, og så vil det være en fordel af have handlet først.

Det er det, man i Formel1 kalder et undercut ved at time sit pitstop. Men det holder ikke, hvis resten af feltet kører til mål uden at gå i pit. Og det er præcis dér, vi står nu.

Al snak om en CO2-afgift på landbruget er forstummet i hele EU – bortset fra i Danmark. Det er kun totalt tonedøve politikere i Frankrig, Tyskland, Holland og Østrig, som vil holde liv i den diskussion.

Tværtimod vil politikere i omtrent alle EU-lande presse på overfor EU-Kommissionen og EU-parlamentet for at tillade større støtte til landbruget og de mindre samfund i landdistrikterne.

Man vil have billigere energi – ikke højere afgifter. Man vil have færre krav til reduktion i udledningerne – ikke nye skrappere krav.

Venstre kan bruge momentum
Venstre fik et bedre valg til EU end forventet. Godt nok kun to mandater, men procentuelt står partiet med næsten 15% af vælgerne og præsterede således over forventning.

Modsat underpræsterede Moderaterne i nogen grad og Socialdemokratiet i voldsom grad.

Venstre kan nu – hvis man har modet og viljen – tage beslutning om, at en ensidig dansk CO2-afgift på landbruget skal lægges i graven.

Det vil ikke alene være det fornuftige og rationelle at gøre. Det kunne også en genvej for Venstre til at vinde en position tilbage som et parti, der kender sine rødder, er bevidst om sin arv og pligt og kan kende forskel på skidt og kanel.

CO2-afgiften på køernes bøvser har aldrig været andet end gold symbolpolitik og har kun hjulpet dem, der ønsker dansk landbrug afviklet.

Det burde aldrig være blevet V-politik.

 

Nyhedsbrev

Bliv opdateret, når der er nyt fra
Kontrast

Indtast din e-mail-adresse, og få nyt fra det borgerlige Danmark, artikler, analyser, debatter, anmeldelser og information om fordele og tilbud fra Kontrast. 


Newsletter