Anne Kirstine Sørensen

Anne Kirstine Sørensen (f. 1975) er cand. mag. i arabisk, freelance bogredaktør og forfatter til bogen "Moderland. Når staten kupper børnene" (2020), som er en kritik af den danske børnepasningsmodel. Hun skriver om børne- og familiepolitik, socialpolitik, skoleområdet og kvindeliv og interesserer sig desuden for dansk litteratur, historie, ånd, tro og natur.

Foto: Markus Spiske
DebatMarxistisk pædagogik fylder i daginstitutionernes læreplaner

Anne Kirstine Sørensen: I debatten om daginstitutioner florerer en opfattelse af, at den målstyrede tilgang til børnene som statens fodsoldater er borgerlig og kapitalistisk. Men i virkeligheden er det en pædagogik inspireret af et af de værste totalitære regimer i historien, der præger de danske børns hverdag.

Foto: William Iven, Unsplash
DebatFuldtidstyranniet breder sig

I Danmark er det svært at få lov at gå på deltid, hvis man af den ene eller anden årsag måtte ønske at få mere tid til alt det, der ikke er arbejde. Derfor kan valget komme til at stå mellem fuldtid og passiv forsørgelse, og det er uheldigt, mener Anne Kirstine Sørensen.

Foto: Sigmund, Unsplash
DebatForældreansvar kræver frihed

Det meget store offentlige danske system, som gør krav på børnene, reducerer forældreansvaret og påvirker forældrerollen negativt. Derfor er det på tide at sænke skatten og give forældrene valgfrihed og ansvaret tilbage, mener Anne Kirstine Sørensen.

Foto: Montanasuffragettes, Wikimedia Commons
DebatDe solidariske feministers problem

Anne Kirstine Sørensen: Mennesker og værdier er forskellige, og derfor skal feministerne stoppe med at kæmpe for, at der kun er én måde at være mor på. For nogle kvinder vil faktisk hellere dedikere deres liv 100 pct. til familien frem for karrieren.

Foto: Alexander Dummer, Unsplash
DebatDe urentable mødre

Anne Kirstine Sørensen: Kvinder, der prioriterer familien over karrieren, ses som en underskudsforretning, men måske er det i virkeligheden en meget dårligere forretning, at familien som dannende og opdragende fællesskab er blevet svækket?

Foto: Thedanw, Pixabay
DebatSkatten er alle tings moder i debatten om børnepasning

Det høje danske skattetryk gør det umuligt for børnefamilier kun at klare sig med én indtægt i husstanden, og derfor står danske forældre uden et reelt valg, når det kommer til pasningen af deres børn. Hensynet til ”ligestillingen” - eller måske rettere den statslige strategi for ensretning af kønnene - vægtes højere end familiernes trivsel.