Artikel

28.01.22

Premium

Den menaptiske faktor

Det er ikke tilstrækkeligt at opdele indvandrerne i vestlige og ikke-vestlige, har også den nuværende regering erkendt med sin tilslutning til kategorien MENAPT-landene. Her i temaugens weekend tager Kontrast et kig på, hvad det går ud på, og forskellen i kriminalitet mellem den type indvandrere og andre.
Foto: Rockwool Fonden, red.
Foto: Rockwool Fonden, red.

Landets udlændinge- og integrationsminister Matthias Tesfaye udtalte sidste år, at hvis gruppen af ikke vestlige indvandrere udelukkende bestod af sydamerikanere og østasiater, kunne man lukke hans ministerium i morgen. En lukning er der imidlertid ikke udsigt til lige foreløbig. Gennem over 50 år har der været en voksende opgave med at integrere borgere med baggrund i det bælte, der strækker sig fra Marokko ved Atlanterhavet mod vest til Pakistan i øst, fra Tyrkiet i nord til Somalia i syd, og som har fået det statistiske begreb MENAPT-landene.

De statistiske forskelle mellem borgere i Danmark med oprindelse i MENAPT-landene og andre med ikke-vestlig herkomst er til at få øje på i den nye undersøgelse fra Unitos, som Kontrast har omtalt, og i andre undersøgelser før den. Udlændinge- og Integrationsministeriet har bedt Danmarks Statistik om at holde øje med den nye kategori. Og begrebet er et fremskridt i forskningen, mener Lars Højsgaard Andersen, kriminalitetsforsker ved Rockwool Fondens forskningsenhed:

Premium

Dette indhold kan kun ses af medlemmer.

Månedlig betaling

48

Årlig betaling

550

Hvorfor blive medlem og betale? Fordi det er medlemmerne, der betaler for indholdet.
Vi har gjort det så billigt, at alle kan være med.

Kontrast stræber efter at blive:

Dit borgerlige anker i en woke tid

En autentisk borgerlig stemme

En borgerlige modvægt

Debat med bid, vid og humor

Dit borgerlige fællesskab