Artikel

09.03.23

Lars Boje Mathiesen stopper som formand og er ekskluderet fra Nye Borgerlige

I en mail sendt fra hovedbestyrelsen til Nye Borgerliges medlemmer, bliver det forklaret, at Lars Boje er ekskluderet fra partiet og stopper som formand.

Vanvittige scener udspiller sig i Nye Borgerlige, efter at partiets hovedbestyrelse er trådt sammen torsdag aften for at holde møde om Lars Boje Mathiesens krav om at skulle modtage penge fra partiet.

Følgende mail er blevet sendt til medlemmer af partiet fra Nye Borgerliges sekretariat. Kontrast har fået bekræftet fra partiet, at mailen er sendt fra partiets hovedbestyrelse til partiets medlemmer:

"Det er dybt beklageligt, at jeg skal orientere jer om dette, da det kun er lidt over en måned siden, vi valgte ny formand for Nye Borgerlige. Men der er ingen anden udvej, efter at Lars Boje Mathiesen mere eller mindre har valgt at sætte en pistol for panden af partiets hovedbestyrelse og forretningsudvalg.

Lars Boje Mathiesen har helt uhørt henvendt sig med et krav om at få overført cirka 350.000 kroner, der står på en intern underkonto i partiet, til sin egen private konto til en personlig brandingkampagne. En kampagne, som partiet ikke indgår i og som ikke har en direkte relevans og sammenhæng med Lars Boje Mathiesens medlemskab og formandskab i Nye Borgerlige.

Hvis ikke pengene blev overført senest fredag morgen, har Lars Boje Mathiesen gjort det klart, at han øjeblikkeligt ville træde tilbage som formand for Nye Borgerlige og melde sig ud af vores parti. Samtidig har Lars Boje Mathiesen oplyst, at hans udmeldelse vil koste partiet 350.000 kroner månedligt på grund af tab af støttemidler til folketingsgruppen.

Lars Boje Mathiesen er af den opfattelse, at midlerne på partiets interne konto er hans donationspenge og private ejendom, hvilket klokkeklart er blevet afvist af vores revisionsfirma EY, der fastslår, at de modtagne donationer er til partiet, da de er gået ind på partiets konto og administreres af partiet. Det er indiskutabelt ikke Lars Boje Mathiesens personlige donationer, fastslår revisorerne.

Det er juridisk muligt at foretage en overførsel fra Nye Borgerlige til Lars Boje Mathiesen. Dog kun som donation til Lars Boje Mathiesen, der vil blive skattepligtig af beløbet. Dispositionen af donationsmidler sker i overensstemmelse med love og regler i regi af Hovedbestyrelsen, hvorfor denne trådte ekstraordinært sammen torsdag aften.

På hovedbestyrelsesmødet var der en aktiv stillingtagen til det etiske og anerkendelsesværdige i, hvorvidt en sådan donation er i tråd med partiets politik, program, budget, anerkendelsesværdige initiativer, etiske donationsregler og andre relevante beslutninger og lovgivningsmæssige forhold. Det er og har altid været vigtigt for Nye Borgerlige, at donationer og brug af donationsmidler håndteres efter gældende lovgivning.

Vi har så sent som i efteråret 2022 i Hovedbestyrelsen vedtaget et sæt etiske retningslinjer for håndtering af donationer, hvor der er truffet beslutning om en høj etisk standard, der ønsker at overholde såvel lovgivning som intentionen med lovgivningen. I den konkrete sag her har det oplyste formål ikke noget med partiet at gøre, og det anerkendelsesværdige formål mangler ligeledes.

På hovedbestyrelsesmødet valgte vi derfor ikke at imødekomme Lars Boje Mathiesens krav om at få overført donationsbeløbet til sin private konto.

At Lars Boje Mathiesen desuden de seneste uger har afkrævet Hovedbestyrelsen og Forretningsudvalget over 2,6 millioner kroner i alt – foruden sit folketingsvederlag på over 65.000 kroner om måneden eksklusiv pension – for at forblive som formand for vores parti, har selvsagt ikke gjort os mildere stemt.

En 4-årig uopsigelig kontrakt med et formandshonorar på 55.000 kroner om måneden inklusiv pension, som Lars Boje Mathiesen ville have udbetalt til sin virksomhedskonto frem for sin lønkonto for at spare penge i skat, rimer slet ikke på at være formand for Nye Borgerlige.

Hvad der driver Lars Boje Mathiesen, ved vi ikke. Men i Hovedbestyrelsen og i Forretningsudvalget er vi forundrede over de abnorme krav, som Lars Boje Mathiesen har sat for at bestride det ærefulde hverv, det er at være i front for vores parti.

Hvis vi var gået med til dem, ville det være gået ud over både jer medlemmer, vores sekretariat og dermed det organisatoriske og politiske arbejde i partiet. Det er ikke rimeligt, for ingen personer er vigtigere end sagen og partiet.

Derfor har vi i enstemmighed været nødsaget til at sige fra overfor Lars Boje Mathiesens krav og metoder og ekskludere ham fra partiet samt folketingsgruppen.

Processen med at finde en ny formand går nu i gang. I vil selvfølgelig blive orienteret, når vi ved mere om dette. Indtil da vil Hovedbestyrelsen tage et fælles ansvar for at lede partiet."

Nyhedsbrev

Bliv opdateret, når der er nyt fra
Kontrast

Indtast din e-mail-adresse, og få nyt fra det borgerlige Danmark, artikler, analyser, debatter, anmeldelser og information om fordele og tilbud fra Kontrast. 


Newsletter