Debat

03.03.24

Kampen om universitetet er kun lige begyndt

De danske universitetskoncerner lader til at være helt uvidende om den omfattende kritiske diskussion, der pågår om masseuniversitetets konsekvenser.

Der er kamp om universitetets formål og ånd. På den ene side står fortalerne for universitetslovens universitet, hvis slogan er ”Fra forskning til faktura”. På den anden side står en række forskere og borgere, som ønsker et mere klassisk orienteret universitet med søgen efter sandheden som dets fundament.

Sidste weekend blev der afholdt en konference på Aarhus Universitet, der omhandlede ”Den frie ånds krise på universitetet” med deltagelse af mange forskere og medborgere. Men der kom ingen ledere.

I det følgende vil jeg gøre opmærksom på et sted, hvor kampen aktuelt bølger.

Journalist ved Radio 24syv, Astrid Johanne Høg, havde den 1. januar 2024 et indlæg i Berlingske, hvor hun tog sagen op. Ifølge Høg består universitetets ”fundament” af ”den frie, kritiske tanke”. Her i fuldt citat:

”Der er altså flere strømninger i spil på én gang, der presser universitetet. Fælles for dem er, at de er dogmatiske og intellektuelt dunkle – og at de aktivt undergraver det fundament, som det vestlige universitet bygger på: den frie, kritiske tanke. Med den har man på det vestlige universitet frem til i dag undersøgt både omverdenen og vores egen samfundsorden med et kritisk blik for at afgøre, hvilke ideer der skal have indflydelse.”

Høg forklarer endvidere, at dette fundament har været undergravet af det moderne erhvervsrettede universitet, som udviklede sig efter universitetsloven fra 2003. Hun kalder dette nye universitet for et ”masseuniversitet”. Her i citat:

”Dette værdigrundlag er først blevet svækket med indførelsen af masseuniversitetet, der forandrede universitetets formål fra kritisk refleksion til opkvalificering af arbejdsstyrken.”

Høgs analyse deles af mange, både aktuelt og historisk. Bare i indeværende års første to måneder har jeg bl.a. registreret lignende synspunkter hos de fire professorer Ole Wæver, Eske Willerslev, Marlene Wind og Heine Andersen. Og selv Europa-Parlamentet har her i februar taget sagen op i dets årlige monitorering af forskningsfrihedens tilstand.

Berlingske delte efterfølgende Astrid Johanne Høgs indlæg på mediet X, hvorefter der skete noget interessant. For her gik den magtfulde tidligere dekan ved fakultetet ARTS på Aarhus Universitet, Johnny Laursen, ind i debatten. Han var helt uenig med Høg og skrev bl.a. følgende:

”Den danske universitetsstyrelse og -lov sigter på max kvalitet OG max gavn og nytte af universiteternes forskning og uddannelse for samfundet. Det er logikken bag det offentlige universitet. Derfor er det også forkert at bruge ‘masseuniversitet’ som modsætning til kvalitet.”

Så Laursen, som selv havde gjort karriere i universitetslovens system, forsvarede altså selvsamme lovs logik mod Høgs og dermed de mange kritikeres mere klassiske referencer.

Og den er skam også gal i København. For den 26. december 2023 havde vicedirektør på Københavns Universitet, Kim Brinckmann, et indlæg i Politiken, hvor han forsvarede det moderne universitet i samme totalt ukritiske og nærmest glemsomme ånd som Laursen. Han knyttede endda en direkte sammenhæng mellem universitetet og det stakkels skolesystem:

”Derfor er det vigtigt, at skolesystemet indrettes med mesterlære og et hensyn til de skoletrætte, men det skal også indrettes, så Danmark kan konkurrere i det globale videnskapløb, hvor Kina i disse år stikker helt af fra hovedfeltet.”

Man mindes den gamle DR-udsendelse ”9.z mod Kina” fra 2013, dvs. dengang skolereformen hærgede. Her skulle de danske teenagere konkurrere mod kineserne, mens landets rige skoletradition blev trådt under fode. Med den markerede sammenhæng mellem universitetets og skolens ”kapløb” vokser Johanne Høgs pointer i betydning.

Johnny Laursens og Kim Brinkmanns markeringer bør stå som en skamstøtte for den filosofiske tilstand i toppen af de danske universitetskoncerner. De lader til at være helt uvidende om den omfattende kritiske diskussion, der har været af disse emner, og som Høgs indlæg udspringer af. Dermed ender de som repræsentanter for et tragisk og glemsomt opgør med den videnskabelige autonomi, sandhedskærlighed og oplysning, som det moderne universitet har været defineret ved, siden det blev grundlagt.

Link til Høgs indlæg:
https://www.berlingske.dk/kommentatorer/dogmatisme-kraenkelsesparathed-og-gakkede-kurser-har-overbevist

Link til Europa-Parlamentets rapport:
http://www.thomasaastruproemer.dk/europa-parlamentet-skriver-om-forskningsfriheden-i-danmark.html

 

Nyhedsbrev

Bliv opdateret, når der er nyt fra
Kontrast

Indtast din e-mail-adresse, og få nyt fra det borgerlige Danmark, artikler, analyser, debatter, anmeldelser og information om fordele og tilbud fra Kontrast. 


Newsletter