Debat

18.09.22

Premium

Skolen er til for menneskets skyld, ikke for statens

Stefan Agger: Hvis vi skal tænke i borgerlige visioner for undervisning og uddannelse, så er det naturlige første skridt at anerkende skolens rette værd og formål. Den gode skole er først og fremmest et mål i sig selv, ikke et redskab for politiske og økonomiske interesser.

Skal man formulere en vision for en borgerlig uddannelses- og skolepolitik ganske kort, så kunne man måske nøjes med at udtrykke et håb om, at de borgerlige partier kunne løfte sig over resten af Folketingets partiers manglende evne til at forstå, hvad formålet med skoler er. Kom man så langt, ville meget være vundet, men jeg sætter barren højt og tilføjer yderligere lag til et bud på en vision for borgerlig uddannelsespolitik.

Det er dog altid med lidt blandede følelser, at denne skribent går til emnet om borgerlige visioner eller mangel på samme. Grundlæggende er idéen om visioner for et fremtidigt ønskesamfund ikke en borgerlig tanke, men en progressiv og revolutionær. Det er ikke borgerlighedens væsen at ønske sig et radikalt anderledes samfund, når vi bebor et samfund som det danske, som står tungt på det liberale demokratis fundament. 

Premium

Dette indhold kan kun ses af medlemmer.

Månedlig betaling

48

Årlig betaling

550

Hvorfor blive medlem og betale? Fordi det er medlemmerne, der betaler for indholdet.
Vi har gjort det så billigt, at alle kan være med.

Kontrast stræber efter at blive:

Dit borgerlige anker i en woke tid

En autentisk borgerlig stemme

En borgerlige modvægt

Debat med bid, vid og humor

Dit borgerlige fællesskab