Debat

16.09.22

Premium

Uddrag fra Henrik Dahls nye bog ‘Ved voksenbordet’

Henrik Dahls nye bog vil gøre op med en velfærdsideologi, der producerer ulighed og ufrihed under dække af det modsatte. ‘Ved voksenbordet’ udkommer 3. oktober på forlaget Grønningen 1, men allerede nu kan vi præsentere et uddrag af bogen som en forsmag til Kontrasts medlemmer.

EPILOG:

Det er umuligt at forhindre, at Danmark løbende bliver mere præget af velfærdsideologien. Det betyder først og fremmest, at særinteresserne i stigende omfang vil have held til at maskere deres egeninteresse som almenvellet. 

Resultatet vil blive en offentlig sektor, der på flere og flere områder vil få mere og mere vanskeligt ved at levere den kerneydelse, der begrunder den enkelte velfærdsinstitutions eksistens. I stedet for at fokusere på de kerneydelser, der gavner almenvellet, vil den offentlige sektor blive præget af særinteressernes behov. 

Premium

Dette indhold kan kun ses af medlemmer.

Månedlig betaling

48

Årlig betaling

550

Hvorfor blive medlem og betale? Fordi det er medlemmerne, der betaler for indholdet.
Vi har gjort det så billigt, at alle kan være med.

Kontrast stræber efter at blive:

Dit borgerlige anker i en woke tid

En autentisk borgerlig stemme

En borgerlige modvægt

Debat med bid, vid og humor

Dit borgerlige fællesskab