Essay

01.05.24

Premium

Derfor kunne kommunismen ikke realiseres

Den 1. maj er det oplagt at spørge, hvorfor kommunismen ikke virkede. Søren Gosvig Olesen afslutter sin artikelserie om revolution, religion og magt med at kigge på de fire grundlæggere Marx, Engels, Lenin og Stalin og deres følgere, der alle tog grueligt fejl af menneskets fornuft eller mangel på samme.
"Intet, bortset fra de lange køer og de fjerne fangelejre, har været så typiske for de kommunistiske regimer, som kontroltårne, overvågning, angiveri, hemmelige efterretningstjenester og spionage."
"Intet, bortset fra de lange køer og de fjerne fangelejre, har været så typiske for de kommunistiske regimer, som kontroltårne, overvågning, angiveri, hemmelige efterretningstjenester og spionage."

De fleste forsøg på gendrivelse af marxismen er noget ynk, for de ser ikke den indre storhed i deres modstander, og hvis man er smålig, bliver man selv den lille.

Karl Marx’ hovedværk er som bekendt Das Kapital, hvor undersøgelsen gælder vores kapitalistiske samfunds økonomiske fundament og funktionsmåde. Marx har stort set ikke skrevet om andre samfundsformer, og om det kommunistiske samfund, som skal komme ifølge hans materialistiske historieopfattelse, har vi kun nogle få sætninger, herunder to, som siden er blevet brugt som slogans. Jeg tager dem her i den sloganagtige form, i hvilken de er overleveret og udbredt.

Det ene lyder: Det kommunistiske samfund er det samfund, hvor enhver skal yde efter evne og nyde efter behov.

Det andet slogan lyder: Det kommunistiske samfund er de frie og rationelle individers frie og rationelle sammenslutning.

Premium

Dette indhold kan kun ses af medlemmer.

Månedlig betaling

48

Årlig betaling

550

Hvorfor blive medlem og betale? Fordi det er medlemmerne, der betaler for indholdet.
Vi har gjort det så billigt, at alle kan være med.

Kontrast stræber efter at blive:

Dit borgerlige anker i en woke tid

En autentisk borgerlig stemme

En borgerlige modvægt

Debat med bid, vid og humor

Dit borgerlige fællesskab