Analyse

Riget fattes ikke penge

Andreas Steno: En ny delvis nedlukning har ramt Danmark, men riget fattes, modsat generel medie-rapportering, ikke penge. Danmark har råd til at understøtte økonomien igennem vinteren, og det kan endda også give god økonomisk mening.
Foto: Prachatai, Flickr
Foto: Prachatai, Flickr

Udgivet 08.12.20

Coronakrisen hærger over det europæiske kontinent igen, og økonomisk dyre nedlukninger er endnu engang på tapetet, næsten uanset hvilket land man skeler til. Selv de ellers kålhøgne svenskere er efterhånden ved at blive bløde i knæene over for den kontinentaleuropæiske hårdere linje og måske med god grund. Selvom nedlukninger på papiret er omkostningsfulde, så kan de vise sig at være godt givet ud, selv fra en økonomisk synsvinkel. Alternativet med massiv virusspredning og en efterfølgende frivillig social isolering kan vise sig at være dyrere. Lad mig forklare.

Da coronakrisen ramte som et lyn fra en klar himmel i det tidligere forår, valgte de fleste lande at forfølge en hurtig nedlukningsstrategi med henvisning til risikoen for en overbelastning af sundhedssystemet. Det viste sig efterfølgende også at være en strategi som afbødede den allerværste økonomiske smerte, eftersom en hurtig nedbringelse af smittespredningen muliggjorde en markant genåbning af økonomien ind i forsommeren.

Forskellen i strategi eksemplificeres bedst af forskellen mellem forbruget i Sverige og Danmark igennem krisen i andet kvartal, hvor det danske forbrug reboundede væsentligt hurtigere end det svenske ditto, da svenskerne hele vejen ind i juni måtte slås med en mærkbar smittespredning. Smittespredningen fik derfor til trods for de mindre markante corona-restriktioner en negativ effekt på økonomien via frivillige adfærdsændringer blandt svenskerne. Netop derfor kan det vise sig at være god økonomisk latin at bekæmpe en for høj smittespredning. 

Coronakrisen har kostet Danmark dyrt, men i en relativ international sammenligning er Danmark sluppet billigt - både hvad angår de menneskelige og økonomiske konsekvenser. Finansminister Nicolai Wammen har gået med livrem og seler og lånt langt flere penge, end der har vist sig at være behov for, og der er derfor intet, der peger på, at Danmark ikke skulle være økonomisk velpolstret til at understøtte de nedlukningsramte sektorer gennem vinteren. Man kan dog på vegne af de stakkels restauratører, kulturhuse og lignende sektorer håbe på en væsentlig mere smidig proces omkring kompensationsordninger end hvad tilfældet var hen over forsommeren.

Lys forude

Riget fattes ingenlunde penge, og Danmark har, blandt andet takket være en fornuftig corona-strategi, rent faktisk mulighed for at holde hånden under de sektorer, som bliver ramt af den nye delvise nedlukning. 

Det virker dog en anelse omsonst, at regeringen med den ene hånd valgte af subsidiere forbruget i oplevelsesøkonomien i finansloven, som blev vedtaget i søndags, mens de med den anden hånd lukker netop oplevelsesøkonomien ned dagen efter. Herudover kan man med rette også undre sig over, at der fortsat ikke ligger et klart smittesporingsdatagrundlag til grund for selektionen af restriktioner. Er der fx noget konkret smittedata bag, at netop restauratører skal holde for endnu engang?

I den anledning er det positivt at bemærke, at regeringen har afsat midler til netop en forbedret smittesporing i den nye finanslov, men det ændrer næppe ved, at regeringen har forpasset chancen for at nå gøre et alvorligt forsøg på smitteopsporing, inden vaccinen mestendels overflødiggør denne indsats. De positive vaccinenyheder har grundlæggende gjort det mere politisk spiseligt at lave endnu en nedlukning, da vaccineudrulningen gør tidshorisonten mere overskuelig. 

Det lysner stadig forude til trods for den nye delvise nedlukning, da Storbritannien allerede er begyndt at vaccinere de første patienter imod covid-19. Det samme vil med al sandsynlighed ske inden for 30 dage i Danmark. Og vi skal nok komme igennem vinteren. Riget fattes ikke penge. 

null

Nyhedsbrev

Bliv opdateret, når der er nyt fra
Kontrast

Indtast din e-mail-adresse, og få dit ugentlige overblik over nyheder

Newsletter