Debat

19.05.23

Mediernes myte om den restriktive danske abortgrænse

Mikkel Andersson: Det er faktuelt forkert, at Danmark skulle have en særligt hård grænse for aborter sammenlignet med andre lande. Men det afholder ikke flere medier fra at fremsætte påstanden.
Ultralyd af foster efter cirka 20 uger. (Foto: Adobe Stock)
Ultralyd af foster efter cirka 20 uger. (Foto: Adobe Stock)

På Politikens website kunne man tirsdag den 16. maj i klar tekst og med avisen som afsender læse følgende i en artikel om debatten om den danske abortgrænse:

“Sammenligner man med udlandet, er den danske abortgrænse restriktiv. I Sverige er grænsen 18 uger, mens den er 22 uger i Island og 24 uger i Holland.”

Udsagnet er langtfra nogen sjældenhed, og masser af medier har fremsat tilsvarende påstande. 

Eksempelvis hævdede Jyllands-Posten, at: “Danmark har i dag en af Vesteuropas hårdeste grænser for fri abort. En grænse, vi deler med typisk mere værdikonservative lande i Østeuropa”.

I Berlingske (i en redaktionel billedtekst til et Ritzau-telegram) får læseren ligeledes oplyst, at “Danmark har et af de mest restriktive grænser for abort i Europa”. 

Mens TV 2 har formået at erklære, at DK "... sammenlignet med vores nabolande har en restriktiv abortgrænse. I Sverige kan kvinder frit vælge abort frem til uge 18, i Island uge 22 og i Storbritannien uge 24."

Sådanne udsagn om at Danmark skulle have en restriktiv abortgrænse sammenlignet med enten EU/Europa, Vesteuropa eller nabolande er imidlertid lige så lodret forkerte, som de er hyppige. 

Det er nemlig ikke Danmark, der har en atypisk abortgrænse, men derimod de lande, som ovenstående medier (og mange flere, både medier og debattører) ret konsekvent vælger at sammenligne med.

I EU har 19 ud af 27 lande en abortgrænse på 12 uger eller lavere. I EU-sammenhæng har Danmark altså åbenlyst ikke nogen restriktiv grænse, men ligger tværtimod lige omkring gennemsnittet på 12,1 uge.**

Hvis man ser på Vesteuropa, hvor Jyllands-Posten hævder, at Danmark er atypisk, så har lande som Finland, Schweiz, Østrig, Norge, Tyskland* og Belgien* ligeledes en officiel grænse på 12 uger. Der er her altså tale om både vesteuropæiske lande, og lande som Danmark typisk sammenligner sig med i en række sammenhænge.

Hvis man med "udlandet", som Politiken skriver, vælger at falde tilbage på, man skam mener “nabolande” (som TV 2 altså skriver), der ligger geografisk tæt på Danmark (dog ikke helt meningsfuldt, da begge medier inkluderer Island, selvom for eksempel Rom er tættere på København end Reykjavik), så er det ligeledes misvisende. 

Adskillige af Danmarks nabolande har en abortgrænse på 12 uger eller lavere. Her kan nævnes Norge (12 uger), Tyskland (officiel grænse 12 uger*), Finland (ikke officielt fri abort, men en i praksis en uofficiel grænse på 12 uger), Estland, Letland og Litauen (12 uger) eller Polen (ikke fri abort). 

Det er altså præcis de lande, som eksempelvis Politiken og TV 2 pudsigt nok har udvalgt, der er – endda ganske ekstreme – outliers fra altså både den danske grænse og altså også normen og gennemsnittet i EU (om man så mener denne norm er god eller dårlig, er en selvstændig diskussion - man kan kan læse om undertegnede perspektiv på grænsen her - men det er nu altså noget, som en del medier vælger at fremhæve og dermed tydeligvis finder relevant).

Det er desværre et mønster, at journalister med kirurgisk påfaldende præcision vælger lande, der helt åbenlyst for enhver, der ser på en oversigt over abortgrænser, er markante outliers (typisk Holland, Sverige, Island, af og til også UK) i europæisk sammenhæng. Hvorpå man ophøjer denne cherry-picking af outliers til en form for norm, som man så hævder, at Danmark er mere restriktiv end. 

Hvis man er høflig, kan man formode, at det er et simpelt udslag af mangelfuld research. Hvis man er mindre høflig, kan man overveje, om der er andre motiver til så tilsyneladende selektivt at udvælge sammenligningsgrundlag, der på et faktuelt forkert misvisende grundlag fremstiller den danske grænse som en outlier.

Men uanset hvordan man vender og drejer det, er disse postulater både faktuelt forkerte og misvisende. 

-

* Belgien og Tyskland har hhv. enten en officiel og semi-officiel (i Tyskland er abort ikke lovligt, men heller ikke kriminaliseret) grænse på 12 uger, men anslår starttidspunktet for graviditeten anderledes end i Danmark. I Danmark regnes graviditetens begyndelse pr. definition fra sidste menstruations første dag, hvilket rimeligvis kan siges er lidt underligt, da graviditeter meget sjældent starter under menstruation. I de to lande regnes graviditeten derfor som sidste menstruations første dag plus to uger. Derfor optræder de to lande på de fleste opgørelser med en grænse på 12 uger, selvom man kan argumentere for at den de facto er 14. Eller omvendt: at den danske grænse i praksis er 10 uger. 

Som det fremgår af nedenstående, har jeg i beregningen af EU-gennemsnit anvendt 14 uger for begge lande. 

** Gennemsnit er beregnet med afsæt i Altingets opgørelse. Her er abortgrænsen sat til 14 uger for flere lande, selvom den officielt er 12, jf. ovenstående, og det høje tal er anvendt i beregningen. Endvidere har jeg sat grænsen for Finland til 12 uger, selvom den i Altingets opgørelse er sat til 0. Havde man beregnet gennemsnittet ud fra landenes officielle politikker, ville gennemsnittet altså være noget under 12,1.

Hvis man også medtager ikke-EU-landene Norge, Schweiz, Island og Storbritannien med grænser på henholdsvis 12, 12, 24 og 22 uger, så bliver gennemsnittet 12,8 uger for EU + de fire lande.

Nyhedsbrev

Bliv opdateret, når der er nyt fra
Kontrast

Indtast din e-mail-adresse, og få nyt fra det borgerlige Danmark, artikler, analyser, debatter, anmeldelser og information om fordele og tilbud fra Kontrast. 


Newsletter