Debat

13.06.22

Premium

Velfærdsstatens fremtid er blevet et europæisk spørgsmål

Morten Jarlbæk Pedersen: EU-borgere får tiltagende rettigheder til danske velfærdsrettigheder, og det er både økonomisk og socialt uholdbart. Det indebærer samtidig et borgerligt dilemma, når EU indirekte forårsager reformer af socialstaten.
Foto: Laurent Verdier / Creative Commons
Foto: Laurent Verdier / Creative Commons

I slutningen af 2013 afsagde EU-Domstolen en dom. Det gør den jo så tit, men denne gang handlede det om den danske uddannelsesstøtte. Domstolen slog fast, at en udenlandsk statsborger, der var kommet til Danmark med det ene formål at studere, men arbejder 10-12 timer om ugen, har ret til SU.

Nå, det må da være et særtilfælde; der må da være andet, der gør, at denne studerende pludselig har adgang til fadeburet, selvom støtte til studerende eksplicit er undtaget i reglerne om EU-borgeres adgang til sociale ydelser i andre lande?

Premium

Dette indhold kan kun ses af medlemmer.

Månedlig betaling

48

Årlig betaling

550

Hvorfor blive medlem og betale? Fordi det er medlemmerne, der betaler for indholdet.
Vi har gjort det så billigt, at alle kan være med.

Kontrast stræber efter at blive:

Dit borgerlige anker i en woke tid

En autentisk borgerlig stemme

En borgerlige modvægt

Debat med bid, vid og humor

Dit borgerlige fællesskab