Kommentar

23.04.24

Lad os lokke Allah ud af dåsen

Den islamiske imperialisme har været i gang siden Muhammed i 600-tallet, skriver Emilia Charlotta Quandt Gehrig. Til tider har den været militær og tydelig, til andre tider mere skjult. I dag står vi midt i en stille invasion, som udspringer af Koranen selv.

Den islamiske imperialisme har været i gang, siden Muhammed fik sin voldelige psykose i Mekka omkring år 600. Han væltede rundt mellem Mekka og Medina, og myrdede i flæng dem, der ikke ville konvertere til ham, ligesom han voldtog kvinder, tilmed et barn, Aisha. Hans psykotiske overbevisninger blev efter hans død, nedskrevet og anvendt som magtmiddel til at føre krig, invadere fremmede territorier, stjæle penge, kræve magt og sex.

Muhammed gjorde det. Osmannerne gjorde det. Mehmet II gjorde det. Ayatollahen gør det. Imamerne gør det. De mange islamiske terrororganisationer gør det. Islamister i Danmark gør det. Kriminalitetsstatikkerne for personer med islamisk ophav, demonstrerer det.

Islam lover islamister magt, penge og sex. I det nuværende liv og i efterlivet. Fuld accept af voldtægt i det nuværende liv. 72 jomfruer i efterlivet. 

For en befolkningsgruppe der klarer sig utrolig dårligt på samtlige socioøkonomiske parametre, er den islamiske genvej formodentlig ganske tiltrækkende.

Det er i hvert fald en plausibel forklaring på, hvorfor samtlige rapporter fra diverse danske ministerier viser, at den såkaldte integration af islamiske indvandrere og efterkommere, går den helt forkerte vej.

Spørgsmålet er, om Danmark i virkeligheden står midt i en islamisk invasion?

Al Qaeda-planen udspringer af Koranen
Terrororganisationen Al Qaeda offentliggjorde deres plan for at overtage Vesten i forbindelse med 9/11. I den skridtvise plan er der et afsnit, som hedder "den stille invasion". Afsnittet opfordrer islamister til at migrere til de vestlige lande, føde en masse børn, bruge Vestens demokratier imod sig selv, infiltrere statsapparatet og gennemtvinge sharialov via de demokratiske kanaler. 

"Den stille invasion" udspringer af Koranen, og Danmark er allerede blevet infiltreret af islamisme.

Erklærede islamister har infiltreret både statsapparatet, embedsapparatet, velfærdsstaten, den lovgivende forsamling, den udøvende og dømmende magt. Disse islamister kalder sig "muslimer" og påberåber sig religionsfrihed.

Islam er først og fremmest en politisk ideologi.

Politisk qua sit eget lovsæt, sharialov.

Politisk qua sin egen styreform: kalifat.

Politisk qua sin målsætning om totalitært verdensherredømme. 

Politisk qua sin metode: jihad

En krigsmanual
Selve doktrinen, dvs. Koranen, indeholder 274 passager, der opfordrer til vold, voldtægt, lemlæstelse og drab af ikke-muslimer.

Danmark består hovedsageligt af ikke-muslimer. I Koranen proklameres det også, at muslimer skal drage til de vantros lande, bekæmpe de vantro og erobre landene med vold og magt, fx 4.109, 8.74, 9.29 og 9.5.

Ved en nøgtern analyse kan Koranen betegnes som en krigsmanual og islam som fascisme. At kalde sig en religion er i virkeligheden verdens største blufnummer. Målsætningen har altid været totalitært islamisk verdensherredømme, sharialov i alle verdens lande, centralstyret af et mellemøstligt kalifat.

I islamiske kredse kaldes det verdensomspændende fællesskab af muslimer for ummah’en, og alle ikke-muslimer kaldes kuffar. Islamisme handler om at bekæmpe kuffar med vold, magt og politiske skruetvinger. Det var den såkaldte profet Muhammeds erklæringer, og det har været islams modus operandi lige siden.

Islamisk kolonialisme
Samtlige nuværende islamiske lande var noget helt andet, før Muhammed og hans krigsideologi kom til verden. 

Afghanistan var et buddhistisk land.

Irak var et polyteistisk, matriarkalsk land.

Iran var kristent.

Saudi Arabien var animistisk og polyteistisk.

Syrien var sammenligneligt med den græske og romerske teologi. Tyrkiet var noget tilsvarende (inkl. kristne mindretal), indtil Konstantinopel blev invaderet af Mehmet II, der omdøbte byen til Istanbul.

Spanien blev invaderet og tvangsislamiseret. De vigtigste kristne kirker blev enten jævnet med jorden eller ombygget til moskeer. Hagia Sophia er et eksempel på det. Spanien blev først genetableret med den kristne generobring af Den Iberiske Halvø fra muslimerne i 1492.

Det er vist, hvad man bør kalde: islamisk kolonialisme.

Pirateri og slaveri
Efter den tvungne islamisering af Nordafrika: Marokko, Algeriet og Tunesien begyndte de islamiske sultaner at orkestrere statsautoriseret pirateri i hele Middelhavet. Islamiske piratskibe kaprede europæiske handelsskibe og solgte besætningerne på slavemarkederne i Marokko, Algeriet og Tunesien. Samtidig afkrævede sultanerne enorme løsesummer fra de europæiske lande, der havde mistet sø- og handelsfolk. Danmark var endda nødsaget til at oprette en særlig statskasse for at løskøbe danske sø- og handelsfolk. 

Dokumenterne findes stadig i Rigsarkivet. 

I Marokko, Algeriet og Tunesien kan man den dag i dag finde danske kanoner ved sultanernes paladser. Danske kanoner, som dengang var en del af kravene om løsesum, udover rede penge, dvs. danske skattekroner.

Betal særskat eller dø
Islamisme har sin egen betegnelse og selvretfærdiggørelse af adfærden: jizya. Jizya er betegnelsen for en særlig islamisk skat, som enhver muslim kan pålægge kuffar for ikke at slå kuffar ihjel.

Kuffar er den nedsættende betegnelse for ikke-muslimer. Det er vist, hvad man bør kalde:  islamisk racisme. 

Ifølge Islam skal ikke-muslimer betale penge til muslimer for ikke at blive slået ihjel. Ikke-muslimer skal betale penge til muslimer, alene fordi de ikke er muslimer.

Tankegangen kommer såmænd allerede til udtryk i den danske velfærdsstat. I dag serveres der hovedsagelig hallaslagtet kød i børnehaver og vuggestuer. Halalcertificeret kød indebærer, at der er betalt halalskat til den danske afdeling af World Muslim League, som er knyttet til Saudi-Arabien. Danmark betaler således allerede jizya.

Læg dertil antallet af islamiske indvandrere på overførselsindkomst, førtidspension og særtillægsydelser. Det er astronomisk højt sammenlignet med ikke-muslimske borgere og etniske danskere. Det er at forstå som gratis penge til islamister, der næppe nogensinde har bidraget til den danske fælleskasse.

Samtidig trænger islamisme ind i den offentlige debat. Den hasteindførte Koranlov er endnu et eksempel på, at islam først og fremmest er en politisk ideologi.

Koranlovens indhold er sharialov 1:1.

Nyhedsbrev

Bliv opdateret, når der er nyt fra
Kontrast

Indtast din e-mail-adresse, og få nyt fra det borgerlige Danmark, artikler, analyser, debatter, anmeldelser og information om fordele og tilbud fra Kontrast. 


Newsletter