Video

Böss: Europa befinder sig i et farligt punkt

11. aug. 2021

En førende forsker og forfatter inden for samfunds- og ideologihistorie besøger Kontrasts studie her i temaugen om Vestens fald fra tinderne. Michael Böss udlægger vejen til det moderne samfund, og hvordan vi skal forstå liberalismens storhed og aktuelle udfordringer ifølge ham.

På Kontrast er vi i gang med en temauge om Vestens undergang, om vi er dømt til forfald eller kan genrejses. Ifølge mange politiske iagttagere tegner sig i hvert fald billedet af, at Vestens dage som verdens dominerende civilisation er ved at være overstået. For eksempel når USA er splittet, mens Kina vinder politisk og økonomisk terræn.

Men hvor slemt står det egentlig til, og hvad kan der gøres? Det skal vi høre om fra forsker, historiker, dr.phil. og lektor emeritus Michael Böss, der gæster Interviewet på Kontrast.

"Jeg tror, Europa befinder sig i et meget farligt punkt, hvor det er afgørende, hvordan vi agerer fremover, hvis Europa skal spille en rolle i verden med velstand og trivsel i samfundet,” siger Michael Böss. 

“Vi tænker tit på Europa som den vestlige civilisations vugge, og vi har de sidste 300 år siden oplysningstiden tænkt på, at verdens udvikling skulle ske igennem Europa. Liberale har tænkt, at der var en lovmæssighed i historien, sådan at fremtid og fremskridt hørte sammen. Men den opfattelse har fået et knæk."

Böss fortæller i Interviewet om sine egne og andres filosofiske betragtninger om civilisationers udvikling. Han fortæller blandt andet om, hvad det er for mekanismer, der historisk har løftet Europa siden middelalderen.

"Det er de ting, der sker økonomisk, udviklingen af videnskab og teknologi og så hele tanken, der oprindelig kommer fra England og hurtigt breder sig til Frankrig, om, at borgerne har ret til at deltage i styret af samfundet, eller i hvert fald i første omgang har lov til at blive beskyttet for magten, og man kan stille spørgsmål ved privilegier. Det sætter den frigørelsesidé i gang, som på sigt fører til demokrati."

Alligvel går man nemt galt i byen, hvis man tror at demokratiet er den logiske, naturlige forlængelse af de liberale fra 1800-tallet og deres tankegang, mener Michael Böss, der har skrevet bogen Liberalismens vildfarelser om de liberales ideologihistorie (som i øvrigt blev positivt anmeldt her i Kontrasts spalter). 

Dette og mere uddyber han i Interviewet med Kontrasts vært og redaktør, Mikkel Andersson. Hør derudover om balancen mellem frihed på den ene side og tryghed og effektivitet på den anden, samt hvordan Böss ser på kristendommens nu rolle i fremtiden, og hvad det betyder for samfundet.

Del artiklen

Vi tilstræber en engageret og argumentorienteret debat med et skarpt fokus på bolden fremfor manden og frabeder os derfor personangreb, skældsord og motivanalyser samt uargumenterede vredesudbrud. Rigtig god debat. :-)

Bliv opdateret, når der er nyt fra Kontrast

Indtast din e-mail-adresse, og få dit ugentlige overblik over nyheder.

Bliv medlem af Kontrast og kickstart det borgerlige Danmark!


Kontrasts medlemmer er et borgerligt fællesskab:

1. Forstå verden og se kontrasten: Du får fuld adgang til videoer, interviews, analyser og artikler på Kontrast.dk.

2. Du inviteres til fester, debatter og saloner, hvor du møder landets skarpeste tænkere og skribenter.

3. Du får adgang til Kontrasts Ekkokammer på Slack og til artikelkommentarer.

4. Du får direkte indflydelse på, hvilke emner Kontrast skal behandle.

5. Dit medlemskab er dit bidrag til fokus på de vigtigste spørgsmål inden for velfærdsstat, indvandring, kultur m.m.

null

Årlig betaling

23 kr./uge1.200 kr./året.

Månedlig betaling

10 kr./uge

de første fire uger.

Derefter 119 kr./måned. Kan kun købes indtil 26. september.

Månedlig betaling

28 kr./uge119 kr./måned.