Analyse

06.11.22

Premium

Hvordan Fogh gjorde danskerne mere socialdemokratiske

00’erne var et årti domineret af borgerlige valgsejre, men samtidig blev befolkningen stadig mindre borgerlig. Det er en væsentlig del af forklaringen på blå bloks krise, skriver Mikkel Andersson.
Statsminister Anders Fogh Rasmussen i 2006. (Foto: Magnus Fröderberg, Norden.org / Creative Commons)
Statsminister Anders Fogh Rasmussen i 2006. (Foto: Magnus Fröderberg, Norden.org / Creative Commons)

Jeg er ked af at sige det, for jeg er opvokset med Anders Fogh Rasmussen og mener, han gjorde mangt og meget godt for Danmark. Men hvis nogen bærer ansvaret for, at Danmark er et fordelingspolitisk markant mere rødt land i dag, end før Venstre kom til magten i 2001, så er det de regeringer, han stod i spidsen for.

Lad mig illustrere med en graf fra Valgprojektet, der analyserer udviklingen i danskernes politiske holdninger. Her viser de to linjer andelen af danskere, som ønsker henholdsvis lavere skat og forbedring af den offentlige service.

Forskellen vokser fra 2001 og få år frem fra knap 10 procentpoint til over 40. Der sker med andre ord et massivt holdningsskifte på ganske få år umiddelbart efter Anders Fogh Rasmussens første valgsejr.

Skiftet kan også aflæses på andre måder, som herunder. Der har længe været et flertal, som mente, at niveauet af overførselsindkomster skulle fastholdes eller hæves. Men i årene efter 2001 voksede flertallet markant:

Premium

Dette indhold kan kun ses af medlemmer.

Månedlig betaling

48

Årlig betaling

550

Hvorfor blive medlem og betale? Fordi det er medlemmerne, der betaler for indholdet.
Vi har gjort det så billigt, at alle kan være med.

Kontrast stræber efter at blive:

Dit borgerlige anker i en woke tid

En autentisk borgerlig stemme

En borgerlige modvægt

Debat med bid, vid og humor

Dit borgerlige fællesskab