Artikel

01.07.24

Premium

Treenigheden

Trepartsaftalen om landbruget er en kæmpe sejr til den naturromantiske tankegang. Det er idealer, som vil få alvorlige konsekvenser for verdens fattige og koste en masse penge. Men om de for alvor vil forbedre biodiversiteten og vandkvaliteten er nok tvivlsomt. Og aftalen får ingen betydning for det globale klima.

Efter et langt tilløb lykkedes det for parterne at opnå en aftale vedrørende landbrugets klimaindsats. Landbruget havde længe været i Klimarådets sigtekorn pga. de store bidrag til udledningerne af drivhusgasser fra primært husdyrhold og gødskning af markerne. Disse udledninger er ikke CO2 direkte, men derimod henholdsvis metan og lattergas, der derefter omregnes til de såkaldte CO2-ækvivalenter, CO2e.

Oplægget fra bl.a. Klimarådets side var en flad beskatning på hele landbrugets CO2e-udledning, gerne med et beløb på 750 kr./ton. Det ville medføre, at en række landbrug bliver nødsaget til at dreje nøglen om, med en betydelig nedgang i produktion og beskæftigelse til følge.

Nedgangen i produktion af fødevarer gik Klimarådet stærkt ind for. Det er en let og hurtig vej til opfyldelse af klimamålene, der i Rådets optik er vigtigere end alt andet.

Premium

Dette indhold kan kun ses af medlemmer.

Månedlig betaling

48

Årlig betaling

550

Hvorfor blive medlem og betale? Fordi det er medlemmerne, der betaler for indholdet.
Vi har gjort det så billigt, at alle kan være med.

Kontrast stræber efter at blive:

Dit borgerlige anker i en woke tid

En autentisk borgerlig stemme

En borgerlige modvægt

Debat med bid, vid og humor

Dit borgerlige fællesskab