Essay

09.04.24

Premium

Den russiske religion og litteratur lagde grunden til revolutionen i 1917

Revolutionen æder sine børn, siger man. Men revolutionen dræber også sine fædre. I den russiske revolutions tilfælde betyder det, at den ulykkeligvis fik de forkerte vindere, skriver Søren Gosvig Olesen i en analyse af, hvad der virkelig motiverede begivenhederne i 1917. De dybder, vi finder her, er derfor heller ikke psykologiske. De er metafysiske og i sidste ende religiøse.

Enhver, der har læst de store russere, er blevet slået af deres indignation over menneskets lod, og over det voldsomme udtryk, denne indignation finder hos dem. Det nærmest uhyrlige skyldes, at oprøret hos en Dostojevskij eller en Tolstoj ikke gælder bestemte, sociale forhold eller bestemte mennesker, men derimod, med Dostojevskijs ord, det al-menneskelige. Det gælder ikke en bestemt verden, men derimod kosmos. Derfor er de dybder, vi finder her, heller ikke psykologiske, som man siger. De er metafysiske og i sidste ende religiøse.

Selv i det omfang, indignationen gælder det russiske samfund, gælder den noget mere end det, nemlig et oprør imod verden og imod menneskeligt samfund, som vi hidtil har kendt det. Af samme grund forstår vi vesterlændinge så lidt af, hvad der var på færde i den russiske revolution. Vi forstår ikke, hvad der motiverede den.

Vi har måske nok hørt, at der gik nogle revolutionære bevægelser forud, om kupforsøgene i 1905 og tidligere, om nihilismen og om anarkismen. Men det er hele det 19. århundredes russiske kultur, litteratur og filosofi, der må forstås som førrevolutionær. Det hævdes med størst styrke af Nikolaj Berdjaev (1874-1948), der selv var med i de revolutionære bevægelser.

Hvis vi nu vender os mod revolutionen i 1917, så lad os se netop det i øjnene, som ingen nogensinde har forstået ved den: At den skete netop i Rusland. Det burde den ikke have kunnet.

Premium

Dette indhold kan kun ses af medlemmer.

Månedlig betaling

48

Årlig betaling

550

Hvorfor blive medlem og betale? Fordi det er medlemmerne, der betaler for indholdet.
Vi har gjort det så billigt, at alle kan være med.

Kontrast stræber efter at blive:

Dit borgerlige anker i en woke tid

En autentisk borgerlig stemme

En borgerlige modvægt

Debat med bid, vid og humor

Dit borgerlige fællesskab