Artikel

22.04.21

Hvorfor skal vi have en statslig Muhammed-video?

Eva Gregersen udfordrede Kontrast til at stille skarpe spørgsmål til forslaget om obligatorisk og statslig Muhammed-undervisning. Her er resultatet.
Begivenheder i Frankrig gør det højaktuelt med en ny tilgang til Muhammed-tegninger i Danmark, mener cand.polit. Eva Gregersen. (Olivier Ortelpa, Flickr / Creative Commons.)
Begivenheder i Frankrig gør det højaktuelt med en ny tilgang til Muhammed-tegninger i Danmark, mener cand.polit. Eva Gregersen. (Olivier Ortelpa, Flickr / Creative Commons.)

Dette interview er gennemført som en opfølger til Eva Gregersens indlæg Muhammed-video skal byde voldsmanden trods. I sit indlæg opfordrer hun til, at staten sikrer undervisning i Muhammed-tegninger til alle børn, efter stadig flere lærere frygter at vise billederne. Det bør ifølge Gregersen løses i form af en obligatorisk ekskursion, der indeholder en video med tegningerne. 

Eva Gregersen, hvad handler den ekskursion mere overordnet om? Er det faktuel, nøgtern oplysning, eller er det et forsøg på at bearbejde holdninger til tegninger af Muhammed? 

Det handler om at oplyse. Det skal være neutral formidling med flere udlægninger. Børnene skal se tegningerne, kende historien og høre flere perspektiver. Både det synspunkt, som kaldes for ytringsfrihedsfundamentalisme, og det, som man kalder “vi har ytringsfrihed, men ikke ytringspligt”. Så er de klædt på og kan selv vurdere for eller imod. Det er ikke propaganda, selvom nogle sikkert stadig vil mene det. 

Tror du ikke, at de unge mennesker bare vil holde sig hjemme den dag, hvis de tager anstød af materialet? 

Der er forskellige måder, man kan løse det på. Jeg mener, at det bedste vil være den strengeste model med sanktioner for fravær, der gør, at det sjældent vil blive et problem i praksis. Selvfølgelig kan der være sygefravær, men så skal man dukke op en anden dag. 

Og hvis de heller ikke gør det? 

Så skal vi sige, at medmindre man har modtaget den her undervisning, kan man ikke få afgangsbeviset fra 9. klasse. Samme princip som sygeeksamen. 

Men hvis barnets fravær skyldes, at forældrene ikke giver dem lov, er det vel barnet, der betaler prisen for forældrenes synder? 

Jeg tror, at hvis man laver den her sanktion, vil langt de fleste forældre vælge at sluge den, så deres børn får deres eksamensbeviser. De vil trods alt gerne have deres børn uddannet. 

Vi har 200 års tradition for, at forældre kan fravælge statslig undervisning af deres børn - er et obligatorisk Muhammed-seminar varetaget af staten ikke på tværs af det princip? 

Det er rigtigt, at vi har tradition for en vid grad af undervisningsfrihed i Danmark. Men staten blander sig i forvejen i, hvad dine børn skal lære. Allerede i dag insisterer man på, at der er nogle grundelementer, alle børn skal kende til, for eksempel en historiekanon. Nogle politikere har allerede argumenteret for, at den burde omfatte Muhammedtegninger, så springet er ikke så stort. 

Det vil vel stadig være nyt, at en bestemt type undervisning absolut skal ske i statsligt regi og ikke kan varetages på privatskoler eller derhjemme? 

Ja, at man skal troppe op et sted og modtage statslig undervisning, det vil være nyt. Det vil ikke være undervisning, der kan varetages af forældrene alene, uanset at de er kompetente nok. Det kan jeg ikke komme uden om - men jeg mener, at behovet er så stort, at det er et nødvendigt skridt. 

Ville det ikke være stærkere at tvinge lærerne til at undervise i tegningerne? Folk, der arbejder i fængselsvæsenet eller socialpsykiatrien, har også en forhøjet risiko for at møde voldelige mennesker, men de går på arbejde alligevel. 

Det er rigtigt, at andre civile professioner også døjer med en alt for høj grad af voldsparate mennesker. Der er dog en pointe i, at hvis du vælger at arbejde på en psykiatrisk afdeling, er du også gået ind med en forventning om, hvad du går ind til. Det valg har lærerne ikke taget. Dertil kommer, at det er svært at kontrollere, hvad lærerne rent faktisk gør eller ikke gør. 

Hvad mener du? 

Mange af dem vil vælge ikke at vise tegningerne eller finde kreative krumspring. Som læreren, der udtalte sig til fagbladet Folkeskolen og sagde, at hun kunne tage eleverne med ned i en kælder og slukke lyset, inden hun viste dem tegningerne. Jeg tror ikke, det praktisk nytter noget at tvinge folk til noget, de er så meget imod, hvad enten det så skyldes frygt eller politisk uenighed. 

Men det er vel principielt en begrænsning af metodefrihed? 

Lærerne har ikke frihed til at undervise, hvis de er bange for at blive halshugget på vej hjem fra arbejde. Og så kan man sige, jamen de har formelt den frihed - eller man kan spørge, hvad har vi af modtræk, der værner om friheden. Der synes jeg så, vi skal sige, at det skal i hvert fald ikke være voldsmanden, der bestemmer undervisningens indhold i Danmark, så hellere staten. Og de lærere, der vil undervise i Muhammed-tegninger, vil stadigvæk kunne gøre det, uanset at klassen skal på en ekskursion for at se den her video.

Kunne forslaget ikke medvirke til, at voldsmanden får nemmere ved at rekruttere, eller at han bliver inspireret til yderligere landvindinger? 

Jeg tror, det er en misforståelse, at man skal adlyde voldsmanden ud af frygt for ikke at provokere eller inspirere ham yderligere. Jeg tror, at det her forslag vil have en respektindgydende effekt, både for dem, der ikke går ind for demokratiet, og for os, der gør. At vi godt tør forsvare vores idealer og ikke lader os kue. 

Tror du selv, det kan blive til noget? 

Jeg tror, at forslaget har tiden med sig, desværre. Med årene og med de flere mord, der kommer - og sager som den i England for nylig - vil folk med tiden nok blive modtagelige over for den her løsning. Så bliver det opgaven at holde den på dagsordenen så længe. 

Du er altså optimistisk på forslagets vegne, begrundet i at du er pessimistisk på samfundets vegne? 

Ja, det kan du godt kalde det. 

Nyhedsbrev

Bliv opdateret, når der er nyt fra
Kontrast

Indtast din e-mail-adresse, og få nyt fra det borgerlige Danmark, artikler, analyser, debatter, anmeldelser og information om fordele og tilbud fra Kontrast. 


Newsletter