Artikel

30.04.24

Premium

Mexicaniseringen af USA tager til

Intet samfund i historien har nogensinde overlevet en demografisk forvandling som den, skiftende regeringer har tilladt i USA siden 1965, skriver David Gress i den første af to artikler om det ny Amerika. Alligevel påkalder forvandlingen sig kun ringe opmærksomhed i de etablerede medier.
Demonstration imod skærpede regler for indvandring til USA (Public domain)
Demonstration imod skærpede regler for indvandring til USA (Public domain)

I 1965 blev betingelserne for indvandring til USA ændret radikale, da Kongressen vedtog Immigration and Nationality Act, den såkaldte Hart-Celler-lov, opkaldt efter ophavsmændene. Dengang bestod den amerikanske befolkning på 190 millioner af 84 pct. hvide af europæisk afstamning, godt 10 pct. sorte og 4 pct. hispanics, altså hovedsagelig folk med rødder syd for grænsen til Mexico. De resterende omkring 2 pct. udgjordes af kinesere og andre asiater samt indianere.

Den vigtigste ændring, som Hart-Celler indførte i forhold til den hidtidige praksis på området, var at afskaffe det siden 1924 gældende kvotesystem, der favoriserede hvide europæere. Fremover kunne alle uanset race og nationalitet søge på ethvert konsulat i hele verden om opholdstilladelse i USA op til et årligt maksimum efter først-til-mølle-princippet, dog således at slægtninge til amerikanske statsborgere fik forrang, altså ret til familiesammenføring, samtidig med, at antallet af adgangsberettigede slægtninge blev gjort ubegrænset.

Premium

Dette indhold kan kun ses af medlemmer.

Månedlig betaling

48

Årlig betaling

550

Hvorfor blive medlem og betale? Fordi det er medlemmerne, der betaler for indholdet.
Vi har gjort det så billigt, at alle kan være med.

Kontrast stræber efter at blive:

Dit borgerlige anker i en woke tid

En autentisk borgerlig stemme

En borgerlige modvægt

Debat med bid, vid og humor

Dit borgerlige fællesskab