Debat

19.03.24

Den socialistiske forurening rammer vidt, bredt og vilkårligt

Danske borgere er udsat for socialistisk forurening, som rammer nærmest alt, f.eks. madplaner, forsvaret og din pensionsopsparing. Du har ingen rettigheder, der beskytter dig. Spam-mail, skjult markedsføring og bly i bagemel er der heldigvis strenge regler for, men den socialistiske forurening er fuldt lovlig.
Juridisk set er vi ubeskyttet mod den socialistiske forurening. Spam-mail, skjult markedsføring og bly i bagemel er der heldigvis strenge regler for, men den socialistiske forurening er fuldt lovlig. Der er ingen steder, du kan anmelde, at socialisterne dræber fagligheden ved at sprede deres forurenende socialisme til snart sagt alting.
Juridisk set er vi ubeskyttet mod den socialistiske forurening. Spam-mail, skjult markedsføring og bly i bagemel er der heldigvis strenge regler for, men den socialistiske forurening er fuldt lovlig. Der er ingen steder, du kan anmelde, at socialisterne dræber fagligheden ved at sprede deres forurenende socialisme til snart sagt alting.

En ny form for ideologisk forurening er gået hen og blevet et alvorligt samfundsproblem. Der er bare ingen, som taler om det. På den måde får forureningen en markant og styrende rolle i mange væsentlige samfundsforhold.

Lad os begynde i den lette afdeling. Hvilket understreger, at forureningen finder sted selv i det uskyldige, som når Københavns Kommune vil stoppe med at servere okse-, kalve- og lammekød på kommunens skoler og daginstitutioner.

Fremover skal kostplanlægningen ikke handle om sund kost til børnene. Nu er beslutningsgrundlaget, at børn skal ændre deres kostvaner, fordi socialister tror på, at det ændrer vejret. Hverken voksne eller børn bliver spurgt, hvad de synes om den slags formynderi, men det er det, der bliver serveret. Også selvom den tvungne vegetarfrokost selvfølgelig ikke kommer til at ændre temperaturen, ganske ligesom regndans ikke resulterer i regn.

Vi taber krigen, men vores hær er ligestillet
Lad os se på et andet og større emne: vores forsvar. Hvad det angår har krigen i Ukraine udstillet, at vi ikke kan forsvare os selv. Danmark er simpelthen forsvarsløst. Vi har hverken kampbrigader, artilleri eller luftforsvar, og der er skimmelsvamp på vores kaserner. Det er en ganske alvorlig situation, som burde resultere i en strategisk og militærfaglig løsning med en rationel og robust plan for, hvordan vi bedst kan genetablere det danske forsvar hurtigst muligt.

I stedet rammes vi af socialistisk forurening. Med den konsekvens, at det pludselig er vigtigere, at et helt andet land – Ukraine – kan forsvare sig, hvilket nu påstås at være identisk med forsvaret af Danmark. Mens socialister naturligvis taler om krigsskat, forærer magthaverne det sidste af vores forældede krigsmateriel væk til Ukraine.

Militærfagligheden og professionalismen er for længst blevet bombet i smadder. F.eks. har to af vores krigsskibe ved Arktis de sidste 15 år sejlet rundt med kanoner, der ikke kan skyde. Og i november måtte vi sande, at forsvaret ikke kan opbygge en enkelt brigade med 4.000 soldater på ti år!

Før det havde man ikke sikret ammunition. Der kommer snart amerikanske tropper til Danmark. De er venligtsindede, men ville det ikke være at foretrække, at vi kunne tage ansvar for vores eget forsvar?

Nu skal kvinderne redde os
Selvom medierne løbende har udstillet det danske forsvarskollaps, har det ikke haft nævneværdige konsekvenser. Det lader til, at man kun bliver fyret, hvis man seksuelt krænker nogen. Det er naturligvis også slemt, men det er mere alvorligt, at vi ikke har et fungerende forsvar, selvom der var en masse ansatte til at sørge for, at vi havde et.

Nu skal der ske noget! På tv påstår magthaverne, at Danmark er i akut fare. Der er grund til alvorlig bekymring, men det skifter til breaking news om, at socialisterne vil skabe et ligestillet nyt feministisk forsvar, hvor kvinder er omfattet af den samme værnepligt som mænd.

Den socialistiske forurening sikrer, at det foregår uden nogen militærfaglig vurdering af, om kvinder er lige så gode soldater som mænd, eller om det rent strategisk er et klogt sted at starte, når et Danmark under pres skal genopbygge sit forsvar, som socialisterne i dekader har udsultet.

Alle danskere burde være enige om vigtigheden af, at vi kan forsvare Danmark. Det burde være partipolitisk neutralt. Fornuften og fagligheden burde råde, men socialisterne fortsætter med at forurene offentligheden med deres dogmer, og de vil hellere have ligestilling end funktionelt forsvar. Det er de russiske soldater nok rigtigt glade for. De er kendt for at tage sig kærligt af deres krigsfanger.

Din pension er ikke længere din
Lad os slutte af med et mere pekuniært anliggende: dine penge. Også her bliver virkeligheden forurenes. Det er i hvert fald ikke investeringsfaglighed, der råder, når det besluttes, hvordan dine pensionspenge bedst forrentes. Du troede måske, at din pensionsopsparing skulle sikre dig muligheden for at gå tidligt på pension og give dig råd til rejser og til at forkæle dine børn og børnebørn? Forkert! Sådan er det ikke, for den socialistiske forurening betyder, at din pension skal anvendes aktivistisk.

Pensionsopsparinger investeres i stigende grad ud fra såkaldte ESG-principper (Environmental Social Governance). Også her har socialisterne spændt dig for deres ideologi, så almindelig faglighed ikke er styrende for væsentlige beslutninger. Nu investeres dine penge i det projekt, hvor vindmøller opfattes som fremtidens energikilde, også selv om markedet mener noget andet. Du får naturligvis mindre i afkast, end hvis de anvendte en faglig tilgang til at investere dine penge.

Du kan heller ikke gemme dig i den private banksektor, for her slår forureningen også igennem. F.eks. styres Danske Banks investeringer nu også af socialistisk dogmatik. Chefen for “Klima og Natur”, for sådan en har en moderne bank naturligvis, mener da også, at vejret er vigtigere end kundernes afkast.

Alle med magt er enige om, at de socialistiske agendaer simpelthen er vigtigere end dit pensionsafkast. Det mener du måske også, selvom du aldrig blev spurgt. Konsekvensen er, at du nok kommer til at arbejde nogle år ekstra, før du kan gå på pension, og du får sikkert også lidt mindre udbetalt, end du havde regnet med. Men sådan er det at være socialist, også selvom du ikke er socialist. Det er detaljer.

Med tvang skal land bygges
Kernen i moderne socialisme er en bedrevidende tvang, hvor grundpræmissen er, at der er nogen andre – socialisterne – som vælger for dig, fordi du ikke selv kan. Set fra et socialistisk perspektiv er borgerne simpelthen inkompetente, og derfor skal magten koncentreres et andet sted.

Juridisk set er vi ubeskyttet mod den socialistiske forurening. Spam-mail, skjult markedsføring og bly i bagemel er der heldigvis strenge regler for, men den socialistiske forurening er fuldt lovlig. Der er ingen steder, du kan anmelde, at socialisterne dræber fagligheden ved at sprede deres forurenende socialisme til snart sagt alting.

Nyhedsbrev

Bliv opdateret, når der er nyt fra
Kontrast

Indtast din e-mail-adresse, og få nyt fra det borgerlige Danmark, artikler, analyser, debatter, anmeldelser og information om fordele og tilbud fra Kontrast. 


Newsletter