Debat

27.02.24

Folkedrab og dæmonisering

Dæmonisering begynder i det små, og som en lavine vokser den sig større, indtil den river alt med sig. Sydafrika og dermed Hamas er de store vindere - uanset om ICJ-domstolen i Haag i sin endelige kendelse frikender Israel. Poul Højlund skriver, dæmonisering virker, og at den foreløbige kendelse allerede citeres som bevis for, at Israel er skyldig eller delvist skyldig i anklagerne.

Når Israel kaldes en apartheidstat og beskyldes for folkemord, er det en dæmonisering af præcis samme art, som nazisterne brugte, og som alle tiders pogromer er bygget på. Den gang var det jøderne som race, i dag er det Israel som jødisk stat.

ICJ i Haag afsagde den 26. januar sin kendelse i den infame sag, som Sydafrika har indbragt for domstolen: https://www.icj-cij.org/.../192-20240126-ord-01-00-en.pdf

ICJ er FN’s og dermed verdens højeste domstol. Den behandler ikke sager mod personer - det tager International Criminal Court (ICC) sig af. ICJ derimod afgør sager, der indbringes af stater om strid med en anden stat. Afgørelser fra ICJ regnes for international lov.

ICJ går videre med sagen
Den ualmindeligt grove anklage fra Sydafrika går netop på apartheid og folkemord. I den foreløbige kendelse i januar accepterer ICJ, at anklagerne er tilpas underbyggede til at gå videre med sagen. Som dokumentation citerer domstolen udførligt tre indlæg fra FN, UNRWA og WHO (kendelsens paragraffer 47 til 49). De tre indlæg er fælles om ensidigt og uden nuancer at anklage Israel.

Kendelsen indledes med en skarp fordømmelse af terrorangrebet 7. oktober. Men kendelsen citerer også udtalelser fra israelske politikere og militære topfolk, der har en ubehagelig klang af det, ICJ definerer som opfordring til folkemord.

Det er blandt Israels støtter velkendt, at de tre citerede organisationer absolut ikke er neutrale i deres tilgang til Israel, og at de benytter deres internationale status til ensidig kritik af Israel. Visse israelske politikere og generaler er også kendt for et voldsomt sprog. Netop citaterne fra de israelske topfolk er ifølge kendelsen en væsentlig grund til, at domstolen har valgt at antage sagen.

Israels angreb og krig mod Hamas er lovlig
ICJ sagde til gengæld ikke i sin kendelse, at Israel skal stoppe sin krig i Gaza. Det gjorde ICJ i forhold til Ruslands angreb på Ukraine, men altså ikke her. Kun opfordrede den som altid de stridende parter til at overholde krigens love. Israel skal derfor indenfor udgangen af februar aflevere en rapport om de tiltag, der er sket. Herunder også mere nødhjælp og fokus på færre civile ofre.

Israels angreb og fortsatte krig i Gaza er lovlig efter international ret. Uanset den voldsomme og globale propaganda med oppustede dødstal og konstant fokus på offerrollen, er krigen i Gaza et lovlig forsvar som reaktion på det uhørte grusomme angreb den 7. oktober. Det er kernen i ICJ’s kendelse.

Men hvorfor er Sydafrika part i sagen, og hvad er gevinsten for landet?
Der har siden Mandelas tid i fængsel været tætte bånd mellem ANC og den palæstinensiske sag: "We know too well that our freedom is incomplete without the freedom of the Palestinians" lyder et berømt Mandela-citat.

Men forbindelsen rækker langt dybere. En lækket sydafrikansk efterretningsrapport. (Se: https://cryptome.org/za-hamas.htm ) fra 1998 dokumenterer flere islamiske terrorgruppers tilstedeværelse i Sydafrika - med regeringen fulde billigelse. Adskillige palæstinensiske delegationer har gennem årene været på officielle besøg i Sydafrika; så sent som i december 2023, altså efter Hamas angreb Israel, og før Sydafrika rejste anklagen om folkedrab, besøgte en delegation fra Hamas Sydafrika på 10-årsdagen for Mandelas død.

Hamas-lederne og ledende medlemmer af ANC og den sydafrikanske regering mødtes også for intensive drøftelser før en fælles pressekonference den 19. december. Sydafrika rejste sagen ved ICJ den 29. december og fik omgående ros fra Hamas.

Sydafrika har tidligere demonstrerede sin foragt for den internationale retsorden ved at invitere den sudanesiske præsident og dømte krigsforbryder Omar al-Bashir til landet trods en international arrestordre fra ICC.

Det understreger mere end noget andet, at Sydafrika ikke er optaget af den internationale retsorden, men alene bruger ICJ til at fremme Hamas’ krig mod Israel. Flere analytikere peger også på, at Sydafrika med sagsanlægget kan reparere på sit omdømme i ‘det globale syd’, hvor skandalen med al-Bashir har fremkaldt nogen vrede.

Formålet er en dæmonisering
Der kan gå op til tre år, inden sagen er færdigbehandlet ved ICJ. I al den tid vil Israel være forbundet med en anklage om folkemord ved FNs højeste domstol. Det har lige præcis været Hamas’ og Sydafrikas mål med anklagen, - at få Israels navn og deres krig i Gaza tæt knyttet til begrebet folkemord.

Det er nu sket, og alene det faktum, at sagen ikke er blevet afvist, udlægges rundt i verden som bevis for, at Israel begår folkemord i Gaza. Dæmonisering begynder i det små, og som en lavine vokser den sig større, indtil den river alt med sig.

Sydafrika og dermed Hamas er de store vindere i den ‘lawfare’, krig med juridiske midler - uanset om ICJ i sin endelige kendelse frikender Israel. Dæmonisering virker. Løgnen når kloden rundt flere gange, inden sandheden får sko på, lyder et kendt citat. Det ved Hamas til fulde; det er selve essensen af deres djævelske kampagne mod Israel

Nyhedsbrev

Bliv opdateret, når der er nyt fra
Kontrast

Indtast din e-mail-adresse, og få nyt fra det borgerlige Danmark, artikler, analyser, debatter, anmeldelser og information om fordele og tilbud fra Kontrast. 


Newsletter