Kommentar

28.06.24

Premium

La Conciergerie-fængslet genopføres i Viborg

Kriminalforsorgen udvider med mere end 1.000 flere fængselspladser. Marianne Stidsen gisner om, at hovedparten af pladserne skal bruges til det omfattende antal drenge og mænd, der efter planen i de kommende år skal dømmes efter den nye samtykkelov samt andre nykriminaliserende sædelighedsparagraffer.

Kriminalforsorgen udvider, kan man se på deres hjemmeside. I Viborg er man ved at bygge et nyt lukket fængsel med 400 pladser og lige så mange ansatte. Derudover arbejder man intensivt med at øge kapaciteten flere andre steder i landet. Der er, hedder det videre på hjemmesiden, ”allerede iværksat mange initiativer, som får effekt over de kommende år”. Af større, kommende initiativer nævnes:

  • 2024: 50 nye lukkede pladser i Ringe Fængsel

  • 2025: 200 nye lukkede pladser i Sdr. Omme Fængsel

  • 2029: 400 nye pladser i ny områdearrest i Slagelse

Sideløbende arbejdes der fortsat på at leje 300 fængselspladser i Kosovo, hvor der p.t. afventes ratificering af traktaten i parlamentet i Kosovo. Endelig fremgår det af regeringsgrundlaget for SVM-regeringen, at der skal opføres nye fængsler i Danmark og på Færøerne.

Man kan kun gisne om, hvad det her handler om. Mit eget gæt lyder, at hovedparten af pladserne skal bruges til det omfattende antal drenge og mænd, der efter planen i de kommende år skal dømmes efter den nye samtykkelov samt andre nykriminaliserende sædelighedsparagraffer. Vi har jo hørt, senest til den åbne høring om samtykkeloven på Christiansborg, at der angiveligt bliver begået mange, mange tusinde voldtægter og voldtægtsforsøg i Danmark hvert år. Støtten for påstanden skulle bl.a. være diverse undersøgelser, der består af såkaldt ”selvrapportering”, dvs. rene subjektive følelser og oplevelser uden et eneste gran af objektiv evidens, og efter alt at dømme med et ideologisk engagement i sagen der klodser.

Premium

Dette indhold kan kun ses af medlemmer.

Månedlig betaling

48

Årlig betaling

550

Hvorfor blive medlem og betale? Fordi det er medlemmerne, der betaler for indholdet.
Vi har gjort det så billigt, at alle kan være med.

Kontrast stræber efter at blive:

Dit borgerlige anker i en woke tid

En autentisk borgerlig stemme

En borgerlige modvægt

Debat med bid, vid og humor

Dit borgerlige fællesskab