Artikel

03.06.24

Dansk kvægdrift har reduceret sit aftryk på den globale opvarmning

En CO2e afgift på kvægdrift vil være til stor skade for dansk landbrug og vil ikke bidrage til reduktion af ophobning af CO2 ækvivalenter i atmosfæren og slet ikke til at opnå klimaneutralitet i 2045. Det skriver maskiningeniør Finn Søholm i denne forklarende artikel om de biologiske processer. Afgiften vil gavne klimaet en smule de første 8-12 år, men derefter ingenting.

Statistikken viser, at Dansk kvægdrift længe har bidraget til reduktion i CO2 ækvivalent ophobning i atmosfæren. Det er ikke, hvad den offentlige debat giver indtryk af, og det er ikke, hvad regeringen siger noget om - tværtimod.

Det skyldes måske at regeringsgrundlaget ref. 10 indeholder en aftale om at reducere CO2 udledningen i Danmark med 70% inden 2030. Det kræver for de fleste en forklaring. Den kommer her nedenfor.

Det har altid været et godt kneb at lægge afgifter på varer eller aktiviteter man ønsker at begrænse. Derfor ligger der et forslag om at lægge afgift på CO2 udledningen fra landbrugets biologiske processer. Herunder CO2 afgift på udledningen af CO2 ækvivalenter fra kvægdrift.

Den biologiske proces med fokus på CO2 udledning for kvægdrift indgår i et økosystem og omfatter overordnet følgende trin:

1.      Græs og andre planter optager CO2 fra atmosfæren (fotosyntesen) frigiver O2 og giver C til føde

2.      Kvæg æder græs og andre planter (her optager kvæg den CO2 der senere frigives)

3.      Kvæg udånder og prutter CO2 og CH4 til atmosfæren

4.      Kød og mælk bliver fortæret og CO2 frigives til atmosfæren

5.      CH4 nedbrydes i atmosfæren til CO2 og vand over 8 til 12 år (ref. 4)

1.      Processen starter forfra - Græs og andre planter optager CO2 fra atmosfæren  

Det ses heraf, at den biologiske proces for kvægdrift er en ”lukket” bæredygtig proces, et økosystem, som ikke ophober CO2 ækvivalenter i atmosfæren, fordi den er i balance over omkring 12 år.  Balancen i regnskabet opstår ved, at græs og andre planter, kvæget fodres med, har fjernet den samme mængde CO2 fra atmosfæren som kvægdriften frigiver igen. Det foder, en reduceret kvægbestand eventuelt ikke æder, vil ved forrådnelse alligevel afgive en tilsvarende mængde af CO2 til atmosfæren.

Den CO2-afgift, Svarer-udvalget foreslår, skal ikke tage højde for hele den biologiske proces, men kun for hvad der sker i et trin ud af 6 nemlig trin 3 i processen. Det er tendentiøst og forkert, men derved bidrager det bestilte forslag i ”beregningen” kraftig til 2030 målet om 70% reduktion, men det gavner kun klimaet meget lidt de første 8 -12 år, indtil den biologiske proces for CH4 igen er i balance med en reduceret kvægbestand.

Afgiften vil ikke bidrage til at opnå klimaneutralitet i 2045.

Dansk landbrug har allerede halveret den mænge CO2e der er indeholdt i kvægets biologiske proces gennem reduktion af kvægbestanden. I 1971 var dansk kvægbestand iht. Danmarks Statistik 2,7 mio. stk. kvæg. Kvægbestanden er løbende reduceret, så den i dag, stadig stødt faldende, er under 1,4 mio. stk. kvæg. Dvs. landbruget har gennemført en reduktion siden 1971 på omkring 48% i kvægbestanden.

Mængden af CO2 og CH4 i kvægets biologiske proces er derfor også reduceret. Iht. ref. 3 er foderforbruget i gennemsnit pr dyr fra 1980 til 2010 steget med 6% mens kvægbestanden i den periode er reduceret med 29,1%. svarende til at landbruget har gennemført en reduktion af kvægets CO2 og CH4 udledning siden 1971 på omkring 40%.

Det er en reduktion som de færreste andre områder i Danmark kan leve op til.  

Ideen med at lægge CO2-afgift på varer eller aktiviteter er at reducere ophobning af CO2 ækvivalenter i atmosfæren, hvorved den globale opvarmning menes at kunne stoppes. Det er velkendt at udvinding og afbrænding af fossile brændsler bidrager til ophobning af CO2 i atmosfæren. Det er også kendt, at de fleste naturlige biologiske processer samlet set er CO2 klimaneutrale og ikke medfører ophobning af CO2 i atmosfæren når man ser på hele processen.

Trepartsforhandlingerne, som skal afklare rammerne for en kommende CO2-afgift på landbruget, nærmer sig sin afslutning. Det er vigtigt, at de ansvarligt skaffer sig et fuldt overblik over samfundets omkostninger og de reduktioner i ophobning af CO2 ækvivalenter i atmosfæren, en afgift kan betyde.

Hvis de gør det arbejde ordentlig, vil det næppe medføre en CO2e afgift på kvægdrift.

En CO2e afgift på kvægdrift vil være til stor skade for dansk landbrug og vil ikke bidrage til reduktion af ophobning af CO2 ækvivalenter i atmosfæren og slet ikke til at opnå klimaneutralitet i 2045.

Ref. Kilder:

1.       Danmarks Statistik

2.       Nyt fra Danmarks Statistik Kvægbestanden 31. december 2022  

3.       Indlæg til temamøde -Malkekoens ernæring, Troels Kristensen & Martin Riis Weisbjerg  

4.       https://www.global-klima.org

5.       Klimarådet - Afgift på alle landbrugets udledninger

6.       Svarer udvalgets rapport - Grøn skattereform

7.       Landbrug & Fødevarer - Alvorlige konsekvenser af ensartet CO2e-afgift på landbruget    

8.       www.kefm.dk - Landbrugsprocesser

9.       Børsen - Landbruget spiller nøglerolle i fremti­dens grønne energi

10.    Regeringsgrundlaget

11.    Farmtheoryni - At some point climate "science" stopped being scientific

12.    Landbrug & Fødevarer - Hvad er drivhuseffekten?      

13.    Den Store Danske - Økosystem

14.    www.undervisning.wwf.dk

Nyhedsbrev

Bliv opdateret, når der er nyt fra
Kontrast

Indtast din e-mail-adresse, og få nyt fra det borgerlige Danmark, artikler, analyser, debatter, anmeldelser og information om fordele og tilbud fra Kontrast. 


Newsletter