Debat

17.06.24

Premium

Klimapolitik: En farlig overreaktion

Der er næppe nogen særligt alvorlig klimakrise, men til gengæld har vi kastet os ud i tiltag, der let vil vise sig at være en farlig overreaktion. De er kostbare, næsten virkningsløse og i værste fald vil de medføre langt større tab og lidelser, end klimaet nogensinde kunne påføre os. Mon ikke det er tid til en dyb indånding?

Man kan dårligt nok åbne en avis eller slå op på et medie på nettet uden, at få historier om en ”klimakrise”, der er en trussel mod vores eksistens her på Jorden.

Menneskehedens forbrug af kul, olie og gas, de såkaldte fossile brændstoffer, har forårsaget et stigende indhold af CO2 i atmosfæren, og det medfører nu en varmere global temperatur, der igen kan føre til alt muligt dårligt.

Vi vil få meget mere ekstremvejr, tørke, oversvømmelser, storme, hedebølger osv. Høsten i fremtiden vil slå fejl, og folk vil omkomme i hobetal, enten direkte som følge af naturkatastroferne eller pga. hungersnød.

Premium

Dette indhold kan kun ses af medlemmer.

Månedlig betaling

48

Årlig betaling

550

Hvorfor blive medlem og betale? Fordi det er medlemmerne, der betaler for indholdet.
Vi har gjort det så billigt, at alle kan være med.

Kontrast stræber efter at blive:

Dit borgerlige anker i en woke tid

En autentisk borgerlig stemme

En borgerlige modvægt

Debat med bid, vid og humor

Dit borgerlige fællesskab