Debat

02.03.22

Premium

Medieskævhed: Journalisternes klichéer trækker til venstre

Morten Okkels: Hvorfor er det et problem at tale om “statens husholdningsbudget”, “at falde ud af dagpengesystemet” og lignende? Pressens klichéer både afspejler og forstærker en venstredrejet tendens i nyhedsdebatten.

Lad os se noget mere på sproget og de faste vendinger. Især klichéerne! De antyder for det første, hvor journalisten selv står, og nok så vigtigt sætter det rammen for den politiske historie, der kan lede læseren i en bestemt retning. Klichéer og lignende skal ikke undervurderes. 

Vi har tidligere set på, hvordan forskellige politiske aktører bliver dækket med forskellige grader af velvilje hos den skrivende klasse. Dengang fokuserede vi på vinkling, men samme pointe gælder sprogligt: Naturfredningsaktivister kan i klichésproget kaldes “naturens forkæmpere”, hvor landbrugets repræsentanter er mere tilbøjelige til at blive omtalt som profane lobbyister. 

Premium

Dette indhold kan kun ses af medlemmer.

Månedlig betaling

48

Årlig betaling

550

Hvorfor blive medlem og betale? Fordi det er medlemmerne, der betaler for indholdet.
Vi har gjort det så billigt, at alle kan være med.

Kontrast stræber efter at blive:

Dit borgerlige anker i en woke tid

En autentisk borgerlig stemme

En borgerlige modvægt

Debat med bid, vid og humor

Dit borgerlige fællesskab