27.05.24

Premium

Der er brug for ægte intelligens i undervisningen

Hvorfor have besværet med fagligt stof, hvis man som ungt menneske kan blive i hængekøjen og betjene sig af den magiske, behovsopfyldende skærm, som man i forvejen er nærmest kropsligt forbundet med? Den garvede underviser Anne-Marie Vestergaard er ikke sikker på, at kunstig intelligens vil sikre civilisationens traditionelle videns- og kulturoverlevering fra den ene generation til den anden.

”For at forstå alvoren er det vigtigt at indse, at det centrale for universitetet hverken er de studerendes færdige afleveringer eller hovedpointerne i et fags pensum. Begge dele er det, som generativ AI kan levere. Universitetet har derimod fokus på den proces, de studerende går igennem, når de henholdsvis læser pensums tekster og derefter skriver deres opgaver: De dannes ved at læse og skrive. Det er denne dannelsesproces, der nu er afgørende truet.” Sådan skrev professor i ledelsesfilosofi på CBS, Bent Meier Sørensen i en fremragende kronik i Politiken den 29. april.

Siden den første ChatGPT kom frem i efteråret 2022, har uddannelsesverdenen skullet finde sine ben. ChatGPT hører ind under den såkaldte generative AI. Jeg har selv som HF-underviser i dansk set flere besvarelser som var AI-genererede: Der males med en bred pensel i et glat, anonymt sprog der i hvert fald ikke er kursistens eget. Indholdet er ofte korrekt, men så kan der være mindre faktuelle fejl, f.eks. årstal eller citater. Hvis man har onlinehold, der ikke modtager fysisk undervisning med en levende dialog, kan det dog være svært at skelne mellem kursistens eget arbejde og det AI-genererede. Har man som lærer mistanke om snyd, kan det ikke dokumenteres. Man må tage en snak med den enkelte kursist, opfordre vedkommende til at arbejde selvstændigt med stoffet og formulere sig med sine egne ord.

Premium

Dette indhold kan kun ses af medlemmer.

Månedlig betaling

48

Årlig betaling

550

Hvorfor blive medlem og betale? Fordi det er medlemmerne, der betaler for indholdet.
Vi har gjort det så billigt, at alle kan være med.

Kontrast stræber efter at blive:

Dit borgerlige anker i en woke tid

En autentisk borgerlig stemme

En borgerlige modvægt

Debat med bid, vid og humor

Dit borgerlige fællesskab