Artikel

02.06.24

Jyske pædagoger går på arbejde. I hovedstaden lægger de sig syge

CEPOS udgav forleden en undersøgelse, der viste store forskelle mellem sygefraværet blandt pædagoger i de enkelte kommuner. Ser man nærmere på geografien træder en særlig jysk forskel frem. Blichers sang om den stærke og seje virker endnu på den jyske folkesjæl. Sjællænderne er blevet nogle skravl.

Undersøgelsen fra CEPOS viser, at kommunerne med det laveste sygefravær havde et fravær mellem 10 og 13 dage pr. fuldtidsmedarbejder, mens kommunerne med det højeste sygefravær havde et fravær mellem 20 og 22 dage pr. fuldtidsbeskæftiget.

Går man lidt tættere på geografien viser der sig et mønster. I hovedstaden og på Sjælland er de offentligt ansatte mest syge, men når man bevæger sig vestover, bliver pædagogerne friskere og friskere.

I Region Nordjylland er de friskest. Faktisk har en kommunalt ansat pædagog i Region Hovedstaden 20% flere sygedage end en ansat i en af de nordjyske kommuner.

En sortering af tallene fra CEPOS's undersøgelse viser, at antallet af sygedage er 20% højere i Region Hovedstaden end i Region Nordjylland

En sortering af tallene fra CEPOS's undersøgelse viser, at antallet af sygedage er 20% højere i Region Hovedstaden end i Region Nordjylland

Det er så stor en forskel, at man ikke kan bortforklare det. Der er tydeligvis en kulturforskel mellem hovedstaden og Jylland, som giver sig udslag i, at man lægger sig syg for mindre på Sjælland, end man gør i Lemvig.

Det skravlede og mindre robuste sindelag er ikke attråværdigt. Hverken på arbejdsmarkedet eller i andre sammenhænge. Og der er god grund til at fremhæve et andet ideal.

Under opbygning af den danske nation i 1800-tallet var forfatteren og præsten Steen Steensen Blicher en af de ivrigste.

Steen Steensen Blicher skrev i 1847 en ’jydsk provinsialsang’, som han kaldte den. ’Jyden han er stærk og sej’, hedder den. Det er jyden så blevet. For det, man synger, bliver man. Det er sådan nationsopbygning virker.

Blicher skrev sangen til et folkemøde på Hohøj. Mødet blev aflyst på grund af manglende tilmeldinger, men sangen overlevede, blev en del af jydernes selvidentifikation og findes i dag i Højskolesangbogen.

Blicher skrev sangen til et folkemøde på Hohøj. Mødet blev aflyst på grund af manglende tilmeldinger, men sangen overlevede, blev en del af jydernes selvidentifikation og findes i dag i Højskolesangbogen.

Men det er som om, at idealet om at være ’stærk og sej’ er svundet ind, som om det er blevet ramt af sot eller anden dårligdom. I stedet skal man pleje sig selv, ynke sig selv lidt mere og lade være med at have forventninger til, at det kan man godt, hvis man skal.

Der er mange gode grunde til at synge med på Blichers sang. Og der er mange gode grunde til at dyrke det stærke og det seje og forkaste det svage og skravlede. De stærke og seje bliver rige. De skravlede og svage bliver fattige.

Stærk og sej giver mere kvalitet og større velstand
De stærke og seje nordjyder, som har taget Blichers sang til sig, medfører så også, at man i Nordjylland får sine børn passet bedre for de samme penge. Når pædagogerne er mindre syge, er der mere fast personale til stede, færre vikar-timer og mere stabilitet.

Det giver bedre mulighed for at udvikle kvaliteten i børnepasningen og sparer samtidig kommunen penge.

At analysen fremgår det nemlig også, at skatteborgerne kunne slippe 835 millioner kroner billigere i skat, hvis alle kommuner kunne blive lige så gode som de bedste til at holde sygefraværet nede.

Hvis bare kommunerne kunne sænke sygefraværet blandt deres pædagoger til niveauet for privatansatte lærere og pædagoger, ville der være 750 millioner kroner at spare.

Privatansatte lærere og pædagoger havde i 2022 et sygefravær på 11,0 dage sygedage. De kommunalt ansatte pædagoger havde i 2022 et sygefravær på ca. 7,6 sygedage mere end de privatansatte.

Du kan læse hele analysen fra CEPOS her…

Nyhedsbrev

Bliv opdateret, når der er nyt fra
Kontrast

Indtast din e-mail-adresse, og få nyt fra det borgerlige Danmark, artikler, analyser, debatter, anmeldelser og information om fordele og tilbud fra Kontrast. 


Newsletter