Artikel

Velkommen i temaugen!

Vidste du, at kun 1 procent af danske journalister stemmer Dansk Folkeparti? Kontrasts temauge om journalistisk bias er i gang. Vi starter med lidt historie og statistik om journalister og den kritik, de har modtaget undervejs. Og der er meget mere godt på vej.
Foto: Finn Årup Nielsen / Creative Commons
Foto: Finn Årup Nielsen / Creative Commons

Udgivet 20.9.21

Er medierne skæve i deres dækning af politik? Det er spørgsmålet, vi har glædet os til at stille her i temaugen, og der er især noget at glæde sig til især for Kontrasts medlemmer (hvis du ikke er medlem endnu, har vi et temauge-tilbud lige her). 

Vi starter allerede denne mandag med en medlemsevent, hvor vi diskuterer temaet på Nørrebro i København. Vi ser også frem til at bringe en bred vifte af relateret materiale på skrift, lyd og video gennem ugen, herunder indspark fra udlandet. 

Medieskævhed er ikke en ny politisk diskussion. Det populære begreb "røde lejesvende", der blev opfundet til at beskrive journalister i Danmarks Radio, har efterhånden over 50 år på bagen. Det stammer fra venstremanden Jens Sønderup. “Skal regeringen Baunsgaard dolkes og ødelægges af fjernsynets røde lejesvende?” spurgte han retorisk i 1968. Journalisterne slog igen og fik Sønderup dømt for æreskrænkelse.

Rent statistisk har vi rimelig godt belæg for at tro, at journalisterne stemmer klart til venstre. I hvert fald ud fra en traditionel opdeling med rød over for blå blok, hvor Radikale Venstre tæller som rød. Efter den opdeling stemmer 80 procent af danske journalister på rød blok ifølge en fælles nordisk undersøgelse fra 2012. Den viste også, at den værdipolitiske højrefløj var særlig underrepræsenteret: Kun 1 procent stemte på Dansk Folkeparti. Siden har undersøgelser i Norge bekræftet samme tendens på de kanter.

En undersøgelse fra 2018 inddelte medlemmer af Dansk Journalistforbund i livsstilssegmenter efter Minerva-modellen. 39 procent af de deltagende fandt sig selv i “det grønne segment” mod 25 procent af befolkningen. De grønne er kendetegnet ved at være moderne og idealistiske, og de stemmer ofte radikalt. Kun 1 procent af deltagerne fandt sig selv i det modsatte violette, traditionelle segment. Journalister er også mere tilbøjelige til at bo i København eller de større provinsbyer.

Selvom “røde lejesvende” har overlevet som begreb, er indholdet af den og lignende beskyldninger et andet i dag. Hvor Sønderup i 1968 bebrejdede DR-journalisterne for at ville undergrave den radikale statsministers borgerlige regering, er journalisterne i dag selv beskyldt for at være for radikale. Det hænger tænkeligt sammen med, at Radikale Venstre i mellemtiden har sat sig godt til rette i rød blok, parlamentarisk set, og er kommet til at repræsentere en venstreorienteret dagsorden på de “nye” politiske emner som indvandring og identitetspolitik.

Moderne tid har også budt på den nuance, at de gammeldags økonomisk røde kritiserer de værdipolitisk venstreorienterede. Vi har tidligere på Kontrast omtalt tyske Sahra Wagenknechts bog om den venstreliberale kulturelle klasses dominans, herunder i medierne. Vi bringer snart et interview med den snart bogaktuelle Newsweek-journalist Batya Ungar-Sargon, der vil vise noget lignende. 

Det er vigtigt at bemærke, en journalist selvfølgelig ikke behøver skrive udpræget venstreorienterede (og/eller identitetspolitiske) artikler, fordi han eller hun privat har den holdning. De beviser ikke nogen som helst konspiration. Det betyder omvendt ikke, at statistikkerne er ligegyldige. Der kan være mediebias, uden at der er en bevidst dagsorden hos den enkelte skribent.

Mediebranchen har selv tilskrevet skæve statistikker en stor betydning, når det drejede sig om underrepræsentation af etniske minoriteter i mediefag eller antallet af kvinder i spalterne, og i det lys tillader vi os her på Kontrast at bringe en lignende overvejelse på banen. 

God fornøjelse med temaugen! Og husk, at det fulde udbytte af ugen får du som medlem. Hvis du er medlem, siger vi af hjertet tak. Hvis ikke, kan du som sagt bruge temauge-tilbuddet og melde dig ind lige her. Samtidig støtter du et mangfoldigt mediebillede, hvilket er værd at bidrage til. Helt uanset din private holdning. 

null

Nyhedsbrev

Bliv opdateret, når der er nyt fra
Kontrast

Indtast din e-mail-adresse, og få dit ugentlige overblik over nyheder

Newsletter