Artikel

To borgerlige indspark til Vestens problemer

Alex Ahrendtsen fra Dansk Folkeparti og venstremanden Mads Fuglede er begge bekymrede for værdiskred i de vestlige samfund. Men interviewet med Kontrast viser samtidig forskellige måder at være borgerlig på.
Mads Fuglede er integrationsordfører for Venstre, Alex Ahrendtsen folkeskoleordfører for Dansk Folkeparti.
Mads Fuglede er integrationsordfører for Venstre, Alex Ahrendtsen folkeskoleordfører for Dansk Folkeparti.

Udgivet 15.8.21

Er Vesten i forfald, hvad går problemerne ud på, og hvordan kommer vi videre? Kontrast har søgt svar hos to borgerlige MF'er, Alex Ahrendtsen fra Dansk Folkeparti og Mads Fuglede fra Venstre. De deler en række bekymringer for Vestens tilstand, men allerede ved første spørgsmål – er Vesten i forfald – viser sig en forskel i anskuelser. 

“Ja, Vesten er i forfald, hovedsageligt religiøst og kulturelt. Vores værdier blev især udfordret fra slut-50'erne og frem, og det er ikke holdt op. Nu er det så identitetspolitikken, der har taget over. De har ikke noget lys, fordi de selv er mørke,” siger Alex Ahrendtsen uforbeholdent.

Hvad var bedre i 1950’erne, Alex Ahrendtsen? 

“For det første havde vi en homogen nationalstat. For det andet en forholdsvis bredt forankret kristen folkelighed. For det tredje forholdsvis konservative familieværdier. For det fjerde Grundtvigs udprægede tillid til øvrigheden og troen på, at autoriteter vil os det godt,” siger han.

Den borgerlige folketingskollega Mads Fuglede er derimod mere forsigtig med betegnelser som undergang og forfald. 

“Jeg er ikke forfaldsteoretiker. Jeg tror ikke, at Vesten forfalder, men Vesten ændrer sig, og ikke altid til det bedre. Men jeg forstår godt, hvad man mener med forfaldsperiode,” siger Mads Fuglede. 

Ud over Venstre-politiker er Fuglede også USA-kender og ligesom sin folketingskollega kritisk over for identitetspolitik. 

“Hvis USA melder sig ud af Vesten og bliver til en anden type samfund, som for eksempel ikke længere underviser matematik i klassisk forstand, fordi det er racisme med kun et svar, og vil gøre op med ‘den onde hvide mand, der ødelægger alting’, bliver resultatet virkelig trist for USA og verden. Jeg vælger at tro på, det ikke kommer dertil, men jeg har da indset, at det kan vi risikere,” siger han.  

Hvor kan vi se problemet i Danmark, Mads Fuglede? 

“Du kan se mange steder, at vi har erstattet kristne kerneværdier med pladderhumanisme. Det personlige ansvar for næsten er blevet til velfærdsstats-tankegang, og nu er det staten, der skal påtage sig den rolle. Nu er alting blevet lige godt, og man må ikke sige, det er bedre at være kristen end muslim, selvom det er sådan, det er.” 

Alex Ahrendtsen har også et svar på, hvor man tydeligst ser Vestens forfald på vores egne breddegrader. Det er i landets hovedstad, mener DF’eren: 

“Se på Islands Brygge og Nordhavn anno 2021. Det er den direkte konsekvens af Poul Henningsen og Georg Brandes. Der udfolder det sig med virkeliggørelsen af det frie individ med fri udfoldet seksualitet uden borgerskabets rammer. Og det forekommer mest voldsomt i København, hvor kirken har lidt det største nederlag, og de socialistiske partier har den største magt til at ødelægge traditionelle værdier,” siger Alex Ahrendtsen. 

Men Alex Ahrendtsen, er der ikke også noget positivt i, at seksualmoral er blødt op, for eksempel når man kan opgive et kuldsejlet ægteskab uden frygt for social stigmatisering? 

“Det er jeg faktisk ikke sikker på. Folk bliver usikre på sig selv og deres identitet, når holdepunkterne forsvinder. Kunne man forestille sig i 50'erne, at swingerklubber ville være helt normalt, at pornoskuespillere ville blive behandlet som stjerner, og at københavnske journalistkredse nærmest var ved at falde bagover, hvis ikke man syntes, det var fedt?” 

Den del af Alex Ahrendtsens kulturkritik vil Mads Fuglede ikke skrive under på:

“Nej, offentlig nøgenhed og den slags er ikke en del af problemet. Det er en meget nypuritansk tilgang. Jeg synes egentlig, at det er en styrke ved de liberale frihedsidealer, at der er mange måder, du har lov at leve dit liv på. Problemet opstår først, når man ikke længere anerkender, at der er en orden, og der er noget større end en selv,” siger Mads Fuglede.

Fuglede definerer problemet sådan, at at relativismen er flyttet ind og har taget overhånd. 

“Vi bliver rodløse, i og med vi skal finde mening i, hvad vi selv er, frem for hvad vi er en del af. Når man får undergravet troen på, at Vesten er et større åndeligt fællesskab, bliver man også rodløs som individ. Folk vil stadig dø for deres mor eller deres bedste ven, men det er nok sværere i dag at finde nogen, der vil dø for deres nation eller deres kristne arv,” siger Mads Fuglede. 

Alex Ahrendtsen ser også en kobling mellem statens rolle og individualismen. Det skyldes især socialismens sejre siden 1950’erne.

“Mange af de venstreorienteret værdibårne fællesskaber som partier og foreninger er meget trætte af, hvad de kalder individualismen i samfundet. Men de venstreorienterede ideologier har selv skabt den individualisme, de angriber. De gjorde de ved at lade staten overtage flere af de opgaver, som egentlig tilhørte familien og borgeren. De forstår ikke, hvad de selv har sat i gang.” 

Hvis de borgerlige derimod forstår problemet, eller i hvert fald på lange stræk er enige, hvad skal de så gøre ved det? Mads Fugledes bud er at opildne til en slags renæssance. 

“Det kræver en form for vestlig vækkelse, hvor man siger, at ja, hvide mænd har været de største bidragydere til en bedre verden. Også for dem, der ikke var hvide mænd. Og ja, de mente noget andet om køn og race tidligere i tiden, men vi behøver ikke leve i selvhad af den grund. Vi kan leve i stolthed over det, vi er, og vise andre, at vi tror på, hvad vi er,” siger Mads Fuglede. 

Faktisk sker der aktuelt noget i den retning, iagttager Alex Ahrendtsen, bare ikke i Danmark eller USA:

“Det er meget interessant, hvad der foregår i Østeuropa for øjeblikket. Der vælger de helt klart partier og politiske ledere, som er konservativt orienterede, deres svagheder ufortalt. Mens man i Vesteuropa stadig fastholder støtten til de partier, der mere eller mindre er i gang med at opløse Europa. Østeuropæerne har været udsat for et socialistisk diktatur. Men nu, hvor de har friheden, gør de op med individualismen. De reagerer så voldsomt mod identitetspolitik, fordi de kender metoderne. Borgerne i Vesten kan også ændre udviklingen, hvis de vil,” siger Alex Ahrendtsen.  

Mads Fuglede bliver derimod ikke så inspireret af den politiske udvikling i lande som Polen og Ungarn. På den ene side vil han godt medgive Alex Ahrendtsen, at problemer somme tider kræver løsninger, der ikke klinger optimalt med et liberalt sindelag. 

“Vi har jo med maskeringsforbuddet vedtaget regler om, hvordan kvinder må gå klædt, som vi nok ikke havde vedtaget tidligere, men som skyldes, at vores idealer er under angreb. Det er udtryk for, at der foregår en værdikamp, som det vil være en stor synd ikke at tage,” siger Fuglede. 

Problemet er, ifølge Fuglede, at man også skal undgå den modsatte synd. 

“I Østeuropa ser man nogle gange en ret pervers modreaktion, hvor man går i den anden grøft og får nogle liberale tilbageskridt, i og med at man tager rettigheder fra folk. Det ender ikke meget bedre end det, man har reageret på baggrund af. Det er en overreaktion, når man for eksempel går ind og kompromitterer balancen mellem statsmagterne. Den grøft må man håbe aldrig nogensinde bliver en, som Danmark søger imod.”


null

Nyhedsbrev

Bliv opdateret, når der er nyt fra
Kontrast

Indtast din e-mail-adresse, og få dit ugentlige overblik over nyheder

Newsletter