DebatEr de Konservatives problem, at de er liberale?Den klassisk liberale Torben Mark Pedersen mener Rune Selsings præmis er forkert, når han stiller konservatisme og liberalisme op som absolutte modsætninger. Nok tager liberalisme udgangspunkt i individet, men liberalisme bygger ikke på et antagelse om, at individer ikke er sociale væsener, og alle liberale politiske tænkere af betydning skriver det modsatte, fastslår Torben Mark i dette indlæg.
Anmeldelse

29.08.22

Politisk antologi har store øjeblikke, men savner fokus og diskussionMange af bidragene i ‘Borger & stat’ fungerer rigtig godt hver for sig. Men indlæggene kommer i en uklar rækkefølge, og i sin helhed måtte værket gerne have bedre plads til diskussion, skriver Marc Sabatier Hvidkjær i sin anmeldelse.
Debat

20.06.22

De borgerlige har gødet jorden for velfærdsstatenSimon Gardner Mogensen: Borgerlige har ladet sig indsmigre af den spændetrøje, som velfærdsstaten er blevet, frem for at lade den enkeltes evner blomstre. Der mangler en grundlæggende ideologisk kamp med et andet udgangspunkt.
Video

22.08.21

Premium89’er-debat: Kritik til tiden eller fjollet provokation?Kaare Dybvad Bek er ude med riven efter generationen, der kaldes 89’erne, men politisk debattør Christopher Arzrouni køber ikke indenrigs- og boligministerens udlægning af historien. Scenen er sat til idédebat i Interviewet på Kontrast.
Debat

22.07.21

Konservative værdier er grundlaget for liberal politikFamilien som magtmodpol til staten, seksualmoralens stabiliserende effekt og kristendommens personlige gudsforhold er fundamenter for liberal politisk frihed. Det ligger helt i tråd med indsigten fra mange liberale tænkere, lyder de borgerlige ord her i Lasse Birk Olesens essay.
Debat

04.04.21

En ny offentlig moral skal lede liberalismen ud af sine vildfarelserLiberalismen giver forrang til individets frihed, og det medfører en svækkelse af de civile fællesskabers normer. Så træder staten til for at styre og opfylde alle individets mange rettigheder – hjælp til forsørgelse, til skilsmisser, til at få børn uden fædre osv. – for man må nemlig ikke begrænse individets stræben efter lykke. Men det er både fattigt og ødelæggende, mener Kasper Støvring.
Debat

31.03.21

Regeringens kamp mod den private ejendomsretRegeringen fører, hvad der bedst kan beskrives som et ideologisk korstog mod alt, der bare tilnærmelsesvis kunne minde om privat initiativ. Aktuelt står det til at gå ud over den private ejendomsret med regeringens udspil om at beslaglægge op til 10 pct. af de private lejeboliger og stille dem til rådighed for beboere fra ghettoen.
Anmeldelse

25.03.21

Anmeldelse: En vellykket ristning af liberalismeNeoliberalismen har skurkerollen i Michael Böss’ nye bog, og det er højst vedkommende læsning ifølge anmelder Rasmus Ulstrup Larsen.
Debat

06.02.21

De borgerlige klarer den ikke uden VenstreChristian Egander Skov: På trods af Venstres nedsmeltning er den borgerlige blok gået frem siden sommeren, og det skyldes især fremgang hos både Nye Borgerlige og Det Konservative Folkeparti. Alligevel har ingen af disse partier potentialet til at indtage lederrollen i blå blok i overskuelig fremtid.
Debat

04.02.21

Bekymrende splittelse på den borgerlige fløjFronterne er trukket op på den borgerlige fløj i kølvandet på Trump og på grund af den historiske krise, coronaen er skyld i. Men de borgelige må lære at stå sammen, mener Kasper Støvring.
Debat

03.02.21

Nul stjerner til Liberal Alliances nye forslagMed Liberal Alliances forslag om at indføre et ratingssystem på hjemmehjælpere i Københavns Kommune er den intellektuelle krise i partiet for alvor tydelig. Det mener LA-medlem Marc Sabatier Hvidkjær, der nu melder sig ud i protest.
Debat

30.01.21

Hvorfor bekæmpe statsgæld med følelsesporno?Frederik Vads råd til de borgerlige meningsdannere og politikere er at droppe følelsespornoen i den økonomiske debat. For de gange, den rene følelsesporno er blevet mobiliseret på venstrefløjen i økonomiske spørgsmål, er det altid gået galt.
Analyse

22.01.21

PremiumJesper Kraft: Renselsens prisForud for weekendens ekstraordinære landsmøde ligger Venstres meningsmålinger smerteligt lave, mens både formanden og den politiske ordfører tilsyneladende forsøger at tie problemerne ihjel. Dramaet i Venstre er ikke slut endnu.
Debat

14.01.21

Den ”glade” liberalisme underminerer sig selvDer findes to slags liberalisme – en "glad" liberalisme og en "kassemester"-liberalisme. Ryan Smith har lavet en guidende matrix.
Video

10.01.21

Pernille Vermund: “Ingen har ringet og bedt om at få 1990'erne tilbage”Når midtervælgerne er blevet mere røde på fordelingspolitikken, skyldes det ikke mindst de borgerlige partier, der har forsømt at koble økonomisk politik til frihedsbegrebet og glemt at tale borgerligheden op, siger Pernille Vermund i dagens program, hvor hun og Henrik Dahl også ser nærmere på de mange borgerlige, der drømmer sig tilbage til 1990’erne.
Debat

05.01.21

Lad os praktisere samfundssind – og ikke kun prædike det som Mette FrederiksenOle Birk Olesen: Hvis vi i Danmark havde stillet os tilfredse med 1960’ernes velstand, så ville vi i dag være lige så fattige som mexicanerne og tyrkerne. Politikere må vise det samfundssind at arbejde for det langsigtet rigtige, ikke kun det kortsigtet populære. Her svigter Mette Frederiksen og hendes regering.
Debat

04.01.21

Signe Bøgevald: Lars Løkke svigter opgøret med velfærdsstatenUden et fællesskabsorienteret alternativ til den socialdemokratiske velfærdsstat opnår den borgerlige fløj aldrig hverken at vinde værdikampen eller regeringsmagten. Det mangler Løkke at tage højde for i sin optegning af dansk politik.
Debat

04.01.21

Middelklassen skal udfordres i 2021Det skal altid være Socialdemokratiets opgave at gøre middelklassen større og stærkere, men med den opgave følger et ansvar for at sikre, at middelklassen bidrager til et Danmark, hvor borgerne møder hinanden på tværs af klasser, mener Frederik Vad Nielsen.
Debat

03.01.21

Blå blok skal droppe grøftegraveriet og tale til følelserneI mangel af evne til at appellere til følelserne er der for mange borgerlige, der bruger tiden på at grave grøfter for andre borgerlige. Der er nemlig mere tryghed i de borgerlige dyder, end der er i den røde forslugenhed og hæmningsløshed.
Debat

02.01.21

Lars Løkkes postliberale dødsboEr der et borgerligt håb i Lars Løkkes afgang fra Venstre? Det må tiden vise, mener Christian Egander Skov.
Video

01.01.21

Chefredaktørens nytårstale 1. januar 2021Hvad er det borgerlige Danmarks tilstand og udfordringer ved indgangen til 2021? Kontrasts chefredaktør giver sit bud.
Debat

01.01.21

Det borgerlige menneske er blevet svagtDet borgerlige menneske er blevet et undermenneske, der aldrig kan blive fri til at herske, og det skyldes den verserende identitetsdebat. Det skriver Nikolai Lang-Jensen i et læserbrev.
Debat

21.12.20

De solidariske feministers problemAnne Kirstine Sørensen: Mennesker og værdier er forskellige, og derfor skal feministerne stoppe med at kæmpe for, at der kun er én måde at være mor på. For nogle kvinder vil faktisk hellere dedikere deres liv 100 pct. til familien frem for karrieren.
Debat

09.11.20

Det neurotiske livssyns statsautorisationPåbuddet om masker i det offentlige rum fjerner os fra hinanden og forringer livskvaliteten. Alligevel virker det, som om frihedsbegrænsningen både beroliger og stimlulerer flertallet af os, mener Mette Høeg.
Debat

03.11.20

Mads Fuglede: De liberale frihedsværdier er under presDer findes ingen ægte eller sand liberalisme – andet end at man tror på de borgerrettigheder, der er defineret i de liberale frihedsværdier. Frihedsværdier, som vi er i fuld gang med at tabe kampen om på grund af kræfter, der hader dem.